Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Študenti, zapojte sa do súťaže. Čaká vás Južná Kórea

VEDA NA DOSAH

Tretia medzinárodná konferencia o rozvoji ľudských zdrojov pre programy jadrovej energetiky

Aj študenti zo Slovenska majú jedinečnú príležitosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže v spolupráci s Treťou medzinárodnou konferenciou o rozvoji ľudských zdrojov pre programy jadrovej energetiky. Študenti vo veku od 14 do 18 rokov z členských krajín Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), teda aj zo Slovenska, sú pozvaní, aby vstúpili do diskusie o dopadoch a uplatnení jadrovej vedy a technológií v našom živote. Odporúčanie zapojiť sa dáva aj Slovenská nukleárna spoločnosť.

Minimálne trojčlenné študentské tímy majú navrhnúť a zrealizovať najinovatívnejšie projekty. Získajú tak možnosť vycestovať do Kórejskej republiky a svoju prácu budú prezentovať na konferencii. Navštívia tamojšie školy a inštitúcie a zúčastnia sa na pripravovaných kultúrnych podujatiach. Tímy môžu byť z jednej školy, ale aj zmiešané z viacerých škôl v danej krajine.

Termín pre podanie prihlášky a abstraktu prihlasovanej práce je do 31. januára 2018; do 16. februára 2018 agentúra MAAE upovedomí vybraných účastníkov; 16. marca majú vybraní účastníci predložiť videá alebo prezentácie na digitálnych médiách ohľadom realizácie projektu. Následne Agentúra MAAE upovedomí finalistov (29. marec 2018). Všetko vyvrcholí 29. a 30. mája 2018, kedy sa projekty, ktoré postúpili do finále, predstavia na konferencii a rozhodne sa o celkovom víťazovi súťaže.

Organizátori tejto medzinárodnej súťaže pre študentov sú presvedčení, že jednou z výziev životného cyklu pracovníkov v jadrovom odvetví je pritiahnuť a zamestnať mladé talenty. Súťaž vznikla práve na posilnenie záujmu mladšej generácie o jadrovú vedu a technológie, organizuje ju Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) ako súťaž pre študentov v spolupráci s Treťou medzinárodnou konferenciou o rozvoji ľudských zdrojov pre programy jadrovej energetiky.

„Odvetvie jadrovej energetiky sa dnes musí veľmi aktívne vyrovnávať s potrebou výmeny generácií a odovzdávaním vedomostí nielen v krajinách nastupujúcich na cestu štiepenia atómu, ale aj v krajinách s rozvinutou jadrovou energetikou, medzi ktoré patrí aj Slovensko. Dotýka sa to nielen prevádzkovateľov jadrových elektrární, ale aj výskumných reaktorov a zariadení pre zadný palivový cyklus, ktoré sa venujú uskladňovaniu či prepracovaniu vyhoretého paliva alebo postupnému vyraďovaniu z prevádzky,“ uvádzajú organizátori súťaže.

Týmito témami sa bude na budúci rok koncom mája v Kjongdžu v Južnej Kórei zaoberať aj Tretia medzinárodná konferencia o rozvoji ľudských zdrojov pre programy jadrovej energetiky s podtitulom Čelenie výzvam pri zabezpečovaní kvalifikácie budúcich pracovníkov v jadrovej energetike.

 

Viac informácií vrátane možnosti prihlásiť sa

 

Zdroj informácií

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky