Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Staň sa autorom experimentu, ktorý urýchli osídľovanie Marsu ľuďmi!

Marta Bartošovičová

Michaela Musilová pri astrobiologickom výskume

Astrobiologička a marsonautka Dr. Michaela Musilová, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) a Slovenské elektrárne vyhlasujú druhý ročník súťaže pre stredné školy Misia Mars 2. Úlohou prihlásených stredoškolákov alebo študentských tímov (maximálne 5 osôb) je vytvoriť projekt vedecko-technického experimentu.

Výsledky experimentu by mali mať praktický prínos pre ďalší výskum možností života na Marse z pohľadu vedných disciplín, ako je biológia, medicína, energetika, technika a ďalšie. Jeho prínos overí odborná porota pod vedením Dr. Michaely Musilovej, ktorá študentom odporúča: „Navrhnite experiment, ktorý overí napríklad to, či niečo funguje alebo sa správa rovnako ako na Zemi, inak ako na Zemi, alebo to nefunguje vôbec. Alebo vymyslite, čo a ako by mohlo fungovať a správať sa na Marse tak, ako potrebujeme.“

Misia Mars 2

Cieľom súťaže je podporiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku a podporiť výskum a vzdelávanie v uvedených oblastiach. Záujemcovia môžu projekty prihlásiť online do 30. septembra 2018! 

Prihláška Misia Mars 2 musí obsahovať vyplnený elektronický formulár s kompletnými údajmi o prihlásenom jednotlivcovi alebo tíme, všetky požadované informácie o predkladanom experimente a video v rozsahu maximálne 2 minúty, ktoré predstaví navrhovaný projekt formou ústnej prezentácie alebo dokumentuje postup pri realizácii experimentu.

Spomedzi prihlásených projektov vyberie odborná porota v prvom kole 5 najlepších. Verejnosti ich predstavia počas Týždňa vedy a techniky (5. – 11. november 2018) v Bratislave, kedy sa rozhodne aj o víťazovi.

Autori piatich najlepších projektov, ktoré postúpia do druhého kola, budú odmenení skvelými cenami. Odmena čaká aj na ich garantov – učiteľov, ktorí študentom s prípravou experimentu pomôžu.

Víťazný tím so svojim garantom okrem vecných cien získa aj výlet do CERN, Európskej organizácie pre jadrový výskum vo Švajčiarsku.

Astrobiologička Dr. Michaela MusilováDr. Michaela Musilová, MSc., absolvovala simulovanú misiu na marťanskej púštnej výskumnej stanici v USA. Jej vedeckým smerom je astrobiológia so zameraním na extrémofily – organizmy žijúce v extrémnych podmienkach. Práve takéto organizmy by sme mohli nájsť na iných planetárnych telesách. Výskum robila na California Institute of Technology (USA), University College London (UK), University of Bristol (UK), Chiba University (Japonsko) a na iných miestach po svete. Získala tiež výskumný grant pre prácu v NASA Jet Propulsion Laboratory (USA), spolupracovala na viacerých projektoch Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a aj pre Londýnske Observatórium.

Po návrate na Slovensko sa stala predsedníčkou Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA). Ako hosťujúca profesorka pôsobí na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde študentom prednáša o vesmírnych technológiách. Okrem toho má ďalšie aktivity v zahraničí. Jej veľkým snom je v budúcnosti spolupracovať na vesmírnej misii, ktorej cieľom bude nájsť život v mimozemskom priestore.

Aký bol pilotný ročník súťaže?

Do pilotného ročníka súťaže Misia Mars, ktorý sa uskutočnil v roku 2016, sa prihlásilo 21 študentov s ôsmimi návrhmi vedeckých experimentov. Odborná komisia pri výbere zohľadňovala praktický prínos navrhovaných experimentov, ich odbornú náročnosť, kvalitu a kreativitu sprievodnej dokumentácie, či materiálnu a finančnú náročnosť realizácie navrhovaných experimentov.

Víťazný projekt zrealizoval medzinárodný tím vedcov pod vedením slovenskej astrobiologičky Michaely Musilovej počas pobytu na simulovanej marťanskej púštnej stanici v USA v januári 2017.

Tri tímy s najvyšším bodovým hodnotením sa zúčastnili podujatia Science Talks, organizovaného v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Tam mali príležitosť prezentovať svoj návrh vedeckého experimentu pred publikom študentov a prevziať si vecné ceny, ktoré do súťaže venovali Slovenské elektrárne, kníhkupectvo Martinus, Centrum vedecko-technických informácií SR a výstava Cosmos Discovery.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj:

https://www.seas.sk/misia-mars

https://www.seas.sk/misia-mars-prihlaska

Zdroj foto: http://kozmonautika.sk/2018/ a z archívu Dr. Michaely Musilovej

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky