Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Skončilo sa neformálne stretnutie Rady ministrov životného prostredia EÚ

VEDA NA DOSAH

Diskusia k biodiverzite, politike zmeny klímy a obnoviteľným zdrojom energie. To boli hlavné témy neformálneho zasadnutia Rady ministrov životného prostredia a energetiky EÚ, ktoré sa uskutočnilo 14. a 15 apríla 2015 v lotyšskej Rige. Slovenskú delegáciu na stretnutí za oblasť životného prostredia viedol štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz. 

Rokovania sa zúčastnili vrcholní predstavitelia členských štátov EÚ za oblasť životného prostredia, štátov Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA), európski komisári pre životné prostredie Karmenu Vella a zmenu klímy Miguel Cañete, či predseda výboru pre životné prostredie Európskeho parlamentu Giovanni La Via.

Medzi hlavné diskutované témy patrila biodiverzita, osobitne aspekt prírodného kapitálu, strednodobá revízia EÚ Stratégie pre biodiverzitu či integrácia biodiverzity do iných politík. Ministri rovnako prediskutovali agendu zmeny klímy s dôrazom na prípravu decembrovej Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COP21) v Paríži. Predmetom diskusie v spoločnom formáte životného prostredia a energetiky bola aj otázka koexistencie politiky biodiverzity a podpory politiky obnoviteľných zdrojov energie.

Súčasťou neformálnej environmentálnej Rady boli viaceré bilaterálne rokovania týkajúcich sa príprav na slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, osobitne s ministerkou životného prostredia Luxemburska Carole Dieschbourg (Luxembursko bude predsedať Rade EÚ v druhom polroku 2015) a ministrom životného prostredia Maďarska Sandorom Fazekasom.

Nasledujúce rokovanie neformálnej Rady ministrov životného prostredia sa uskutoční v Luxemburgu 22. až 23. júla 2015.

Zdroj: Tlačová správa MŽP SR

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky