Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Rýchla výroba prototypov

Monika Tináková

Fablab umožňuje mladým ľuďom oboznámiť sa s najmodernejšími digitálnymi technológiami

Čím atraktívnejší, tým lepšie – v tomto duchu sa dnes podnikatelia pri svojich zámeroch snažia prísť na trh s niečím, čo sa bude najmä dobre predávať. V tomto duchu hrá v mnohých prípadoch prím dizajnérske stvárnenie. Možnosť podržať výrobok v ruke, pocítiť skutočnú hmotnosť a tvary – toto všetko prispieva pri množstve produktov ku konečnému rozhodnutiu vyrobiť reálny model – vzorku, prototyp. Účasť dizajnéra na vývoji produktu je vo väčšine prípadov takou dôležitou, že sa dizajnér stáva priamym účastníkom cyklu vývoja a výroby a stojí tak pred neľahkou úlohou – preniesť virtuálny model do reality.

 

Cesta k výrobe prototypu

Počítačové programy umožňujú zjednodušiť komunikáciu dizajnéra s ostatnými tvorcami produktu – autormi koncepcie, návrhármi, konštruktérmi, technológmi, marketingovými odborníkmi. Konkurenčné tlaky, ktorým odolávajú výrobcovia i členovia ich vývojových tímov, vedú k rastu investícií do vývoja. Zároveň sa objavujú nové technológie, ktoré umožňujú vývoj nových výrobkov urýchliť, zjednodušiť a v konečnom meradle aj zefektívniť. Počítačová integrácia tak zasiahla oblasť, ktorá doteraz využívala takmer výhradne staré, dlhodobo overené pracovné metódy – tvorbu modelov a prototypov. Tieto metódy sú známe pod pojmom Rapid Prototyping.1

Rýchla výroba prototypov

Prísť do stánku, kde vám vyrobia výrobok na mieru, znie trochu bizarne, ale technológie, ktoré to umožňujú, sa v priemysle využívajú čoraz viac. Ide o rýchlu výrobu skúšobných prototypov pomocou virtuálnych počítačových modelov a 3D tlače. Virtuálny model sa transformuje do tenkých prierezov – tie sa potom v 3D tlačiarni po vrstvách tlačia z roztaveného termoplastu. Ďalej sa vytvrdzujú pomocou laseru či UV svetla. Výhodou je, že tak dokážeme vytvoriť v podstate akýkoľvek tvar. Vďaka rapid prototypingu vieme opakovane meniť a vylepšovať prototyp, až kým nedospejeme k finálnemu produktu vhodnému na masovú výrobu. Umožňuje tak finančne aj časovo efektívny vývoj výrobkov s čo najlepšími funkčnými vlastnosťami. S obľubou ho využívajú aj dizajnéri – napríklad pri navrhovaní originálnych šperkov. Najväčšou výzvou vývojárov je zrýchlenie 3D tlače. Zvýšenie presnosti a schopnosti tlačiarní využívať aj iné materiály – keramiku, kovy, kompozity.

Vďaka rapid prototypingu vieme opakovane meniť a vylepšovať prototyp, až kým nedospejeme k finálnemu produktu vhodnému na masovú výrobu

Myšlienka, ktorá má konkrétnu podobu

Aj na Slovensku máme tvorivú dielňu, v ktorej sa nápady menia na skutočnosť. Fablab bol  prvýkrát sprístupnený verejnosti v novembri 2014 a odvtedy podporil realizáciu množstva kreatívnych nápadov, technologických riešení či dokonca umeleckých výtvorov z dielne predovšetkým mladšej generácie. Stal sa miestom, kde inovatívne nápady a myšlienky dostávajú konkrétnu fyzickú podobu, ako aj priestorom na vzájomnú výmenu skúseností, znalostí a know-how. Fablab motivuje mladých ľudí na záujem o technické a prírodné vedy a umožňuje im oboznámiť sa s najmodernejšími digitálnymi technológiami, zároveň však môže slúžiť aj výskumníkom či začínajúcim podnikateľom pri riešení výskumno-vývojových úloh, či hľadaní a realizovaní inovatívnych riešení. Fablab Slovensko ako detešované oddelenie Centra vedecko-technických informácií SR sídli vo vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave.

Sieť fablabov po celom svete

Patria do nej dizajnéri, vývojári, umelci, študenti, ale aj široká verejnosť. Ide o priestor, ktorý ponúka zoznámenie sa s prácou a technológiami digitálnej výroby 21. storočia. Po otvorení fablabu v Bostone vznikli ďalšie malé výrobné centrá. Nájdeme ich v USA, Európe, ale už aj v Afrike, na Kostarike alebo v Afganistane. Vyrábajú sa v nich napríklad obojky s vysielačkou pre stáda nórskych sobov, vodné pumpy, tlakové turbíny, poľnohospodárske nástroje či parabolické antény.


1 http://www.entro.sk/grafik_rappro.htm

 

Spracovala: Monika Hucáková pre NCP VaT

Zdroj: entro.sk

Foto: fablab.sk

Uverejnil: MZ

 

 

ZvedaVEC je cyklus krátkych filmov, ktoré sa venujú vede a technike. Ako „sprievodca“ novými technológiami v nich  vystupuje Branči (Branislav) Kováč alias raper Vec a za nás zvedavých divákov kladie otázky. Odľahčenou formou nám ukazuje možné využitie rôznych technológií a vedeckých výdobytkov v našej súčasnosti a budúcnosti.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky