Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Rozhovor s Mgr. art. Jozefom Turlíkom, výskumným pracovníkom v Ústave dizajnu Fakulty architektúry STU

Martina Pitlová

Návrh mobiliáru pre sakrálny priestor

Mgr. art. Jozef Turlík absolvoval štúdium produktového dizajnu v Ústave dizajnu Fakulty architektúry STU v Bratislave v ateliéri prof. Petra Paliatku. Doktorandské štúdium ukončil v roku 2015. Absolvoval študijný pobytJozef Turlík na Vysokej škole uměleckoprůmyslovej v Prahe (ateliér Ivana Dlabača). Vo svojej tvorbe sa venuje produktovému dizajnu a grafickému dizajnu. Ako vedecko-výskumný pracovník STU sa podieľal na spolupráci s mnohými komerčnými subjektmi (Škoda Auto, Plastic Omnium Auto Exteriors, Matador Group, OMS Lighting, Kozí vŕšok…) aj vedecko-výskumnými inštitúciami (CVTI SR). Za svoju prácu získal ocenenia na viacerých dizajnérskych súťažiach (Mladý obal, Pocta príboru…).
Pôsobil ako pedagóg na Fakulte architektúry STU a pod jeho vedením získali študenti viacero medzinárodných ocenení (Young Medal Competition organizovaná Medzinárodným olympijským výborom, Kinder Surprise Award, OWP Brillen Competition).

M. Pitlová: Čo Vás ovplyvnilo pri rozhodovaní sa pre vysokoškolské štúdium?

J. Turlík: Keď som sa rozhodoval na akú vysokú školu sa prihlásim, mal som túžbu študovať niečo, čo bude v sebe spájať techniku aj kreativitu zároveň. A tak som sa dostal k produktovému dizajnu, pri ktorého tvorbe sa dajú dobre prepojiť spomínané oblasti.

M. Pitlová: Na čo by sa mali pripraviť uchádzači/-ky, ktorí/-é by chceli študovať produktový dizajn? Viete im niečo poradiť?

J. Turlík: Myslím si, že každý, kto chce niečo dosiahnuť musí mať najmä vnútornú motiváciu a jasne zadefinovaný cieľ. Ak teda niekto cíti, že by práve produktový dizajn bol jeho profesionálna cesta, určite nech si skúsi, čo takéto štúdium obnáša. Treba využiť dni otvorených dverí na takýchto školách, prípadne nadviazať komunikáciu so študentmi alebo pedagógmi. Samotné štúdium zahŕňa najmä dobrú schopnosť vizuálneho premýšľania a schopnosť vyjadrovať sa najmä vizuálne (kreslenie, modelovanie, stavba makiet, prototypov).

M. Pitlová: Ktoré svoje pracovné úspechy považujete za najvýznamnejšie?

J. Turlík: Nebudem menovať nejaký konkrétny projekt, skôr za úspech považujem, keď môžem svojimi schopnosťami pomôcť nejakej dobrej myšlienke, nápadu. Aj preto často prijímam ponuky pracovať ako dizajnér pre mimovládne organizácie alebo startupy. A keď vidím, že ľudia sú vďační, to považujem za úspech, keď sa spoločne podarí dobrá vec.

M. Pitlová: Kde v praxi sa dajú využiť výsledky Vášho výskumu?

J. Turlík: Ja som sa vo svojej výskumnej práci zaoberal najmä prepojením vysokých škôl a komerčných subjektov Návrh fľaše na minerálnu vodua ich vzájomnej spolupráce v oblasti dizajnu. Konkrétnym výstupom tejto mojej práce bolo zadefinovanie určitého metodologického rámca, v ktorom školy a firmy môžu fungovať. Konkrétne som potom tieto poznatky aplikoval pri viacerých projektoch, spomeniem aspoň jeden: viedol som firemný študentský technologický inkubátor jednej slovenskej firmy, kde bolo práve dôležité stanoviť ako firma a študenti budú navzájom komunikovať a ako splniť očakávania všetkých zúčastnených strán. Vo finále bol výsledok skvelý.

M. Pitlová: Na akom projekte pracujete v súčasnosti?

J. Turlík: Môj aktuálny projekt je práca na jednom novom produkte, ktorý je zatiaľ v rovine konceptu. Je to startupový projekt, v ktorom je viacero šikovných ľudí a ja mám zodpovednosť za dizajn a vizuálnu komunikáciu. Uvidíme či bude produkt aj komerčne úspešný.

M. Pitlová: Čím je pre Vás vedecká práca príťažlivá?

J. Turlík: Dizajn je vlastne sčasti výskum, pretože neustále hľadáte nové riešenia. Preto aj vhodná integrácia dizajnéra do výskumných tímov je dobrý trend, ktorý však na Slovensku je stále skôr výnimočný. To čo je na spolupráci s inými ľuďmi vo výskumnom tíme zaujímavé je vzájomná interakcia, nové impulzy, nová energia, ktorú do projektu vnášajú rôzne profesie a typy ľudí. To je na tejto práci najpríťažlivejšie.

M. Pitlová: Aký máte názor na popularizáciu vedy na Slovensku?

J. Turlík: Myslím si, že v tomto ohľade dobrú prácu robí tím ľudí z CVTI a aj niektoré médiá, ktoré vyhradia časť svojho priestoru informáciám zo sveta vedy. Je to určite lepšie ako pred pár rokmi, ale stále je čo zlepšovať.

M. Pitlová: Čo by, podľa Vás, prospelo k zvýšeniu záujmu mladých ľudí o štúdium technických vied?

J. Turlík: Určite by prospelo, keby učebné osnovy na základných a stredných školách obsahovali konkrétne a praktické aktivity, ktoré by ukazovali príbehy vecí – ako vznikajú, ako sa vyvíjajú, že aj na to aby fungovali napríklad smartfóny a sociálne siete, sú potrebné technické odbory a podobne. Čiže metóda vyjsť z tried a učební do výskumných centier, do reálnych fabrík a podobne. Problém je, že mladí ľudia vnímajú iba mediálnu komunikáciu, idú iba po povrchu a veľa vecí sa im zdá jednoduchších ako v skutočnosti sú. 

M. Pitlová: Aké máte hobby okrem svojej práce?

J. Turlík: Mojim hobby je momentálne objavovať čaro pieskoviska a kociek, keďže máme doma dvoch malých chlapcov a je to veľká zábava, takže obdivujem ako sa v detskom mozgu spájajú informácie a ako vnímajú svet. No a popri tom rád počúvam rozhlasové hry a čítam.

Zhovárala sa: Martina Pitlová, CVTI SR

Foto: Mgr. art. Jozef Turlík

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky