Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prvé certifikáty EUR-ACE na Slovensku sú odovzdané

VEDA NA DOSAH

logo: AC ZSVTS

Prvé štyri technické fakulty na Slovensku získali medzinárodnú akreditáciu študijných programov EUR-ACE. Slávnostné odovzdanie prvých certifikátov so značkou kvality EUR ACE študijným programom v Slovenskej republike sa uskutočnilo v Dome ZSVTS v Bratislave.

Čo je akreditácia EUR-ACE?

Akreditáciou EUR-ACE získa vysoká škola značku EUR-ACE, ktorá jej umožňuje zaradiť sa medzi popredné európske univerzity a vysoké školy, ktoré túto značku už získali. Študentom poskytuje istotu, že absolvovaním EUR-ACE akreditovaného štúdia, budú spĺňať najprísnejšie kritériá kladené na absolventov v európskej podnikovej praxi.

EUR-ACE : Akreditácie logo

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) získal medzinárodnú licenciu na hodnotenie kvality technických študijných programov podľa kritérií stanovených organizáciou ENAEE (Združenie európskych akreditačných agentúr). Ide o medzinárodnú akreditáciu, ktorou sa potvrdzuje, že predmetný študijný program spĺňa podmienky kladené na obdobné študijné programy v rámci Európy.

Hlavnou podmienkou pre získanie certifikátu bolo vykonanie pilotných akreditácií, ktoré sa úspešne realizovalo na nasledovných vysokoškolských inštitúciách:

  • STU Bratislava: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie,
  • STU Bratislava: Stavebná fakulta,
  • TU Košice: Stavebná fakulta,
  • TU Košice: Strojnícka fakulta.

Značka EUR-ACE garantuje, že jej držiteľ spĺňa náročné kritériá, ktoré sa týkajú nielen organizácie, ale aj obsahu a výstupov študijného programu.

Prvé 4 technické fakulty na Slovensku získali medzinárodnú akreditáciu študijných programov EUR-ACE, ktoré sú platné 5 rokov. Slávnostné odovzdávanie certifikátov značky kvality EUR-ACE študijným programom zástupcom 4 fakúlt slovenských technických univerzít sa uskutočnilo 7. septembra v Dome ZSVTS na Koceľovej ulici v Bratislave.

Značka kvality EUR-ACE® umožňuje príslušnej vysokej škole zaradiť sa medzi popredné európske univerzity a vysoké školy, ktoré túto značku už získali. Od roku 2006 doteraz bolo EUR ACE značkou ocenených viac ako 1800 inžinierskych programov obsiahnutých vo viac ako 300 univerzitách v 28 krajinách v Európe.
Akreditačné centrum ZSVTS sa stalo v poradí štrnástou akreditačnou agentúrou v Európe, ktorá môže vydávať certifikáty so značkou EUR ACE technickým študijným programom nielen na Slovensku, ale aj v Európe.

Benefity a garancie, ktoré značka EUR-ACE prináša

Značka EUR-ACE® je  Európskou komisiou zahrnutá medzi  “European Quality Labels”, čo garantuje kvalitu inžinierskeho študijného programu a súčasne  zabezpečuje vedeckú a akademickú kvalitu študijného procesu, pričom potvrdzuje praktické znalosti a zručnosti absolventov pre ich budúce zamestnanie.

Zvýšite renomé študijného programu: Akreditáciou získavate potvrdenie, že váš program spĺňa kvalitatívne štandardy nastavené európskou inžinierskou komunitou. Získate možnosť porovnávať sa s inými študijnými programami v rámci Európy. A nakoniec vám značka môže slúžiť ako marketingový nástroj, aby si študenti vyberali práve váš EUR-ACE akreditovaný program.

Vaši študenti nájdu uplatnenie v celej EÚ: Garantuje študentom, že študijný program ktorý študujú, resp. absolvovali, spĺňa najvyššie európske štandardy kvality. Získajú ľahšie možnosti mobility v rámci EÚ ako študenti, i ako kvalifikovaní inžinieri. Ich získaná akademická kvalifikácia je uznaná autorizovanou agentúrou európskeho dosahu.

Zamestnávatelia uprednostnia vašich absolventov: Zamestnávatelia získajú istotu, že vaši absolventi majú dostatočné teoretické znalosti a praktické zručnosti na výkon profesie. Získajú tiež záruku ich rýchlej adaptácie pre podnikovú prax, ako aj spoľahlivé informácie o kvalite inžinierskych študijných programov. Značka EUR-ACE im potvrdzuje, že kompetencie a schopnosti absolventov spĺňajú medzinárodné štandardy.

Medzinárodná akreditácia je trendom, ktorý bol prezentovaný v Programovom vyhlásení vlády SR (časť VŠ) s cieľom zabezpečenia nezávislého hodnotenia úrovne poskytovaného vysokoškolského vzdelávania z pohľadu zaistenia kvality v európskom vysokom školstve.

Slávnostného odovzdávania  sa zúčastnili zástupcovia menovaných fakúlt slovenských technických univerzít, členovia Akreditačného centra ZSVTS, zástupcovia médií; taktiež pozvaní zástupcovia všetkých slovenských technických fakúlt, ktoré sú zapísané v Indexe FEANI (Európska inžinierska federácia). Podujatie otvoril Ing. Anton Bittner, MBA – riaditeľ ZSVTS. Informáciu o procese ustanovenia AC ZSVTS za akreditačnú agentúru predniesol prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING – prezident ZSVTS, o EUR-ACE akreditáciách na Slovensku oboznámil prítomných v rámci programu Ing. Anton Bittner, MBA – riaditeľ ZSVTS a certifikáty EUR-ACE odovzdali zástupcovia AC ZSVTS a zástupcovia fakúlt STU Bratislava a TU Košice.

——————————————————————————————————————————–

Akreditačné centrum

Akreditačné centrum ZSVTS vzniklo rozhodnutím Rady ZSVTS dňa 5. 9. 2014 a schválením Štatútu AC ZSVTS. AC ZSVTS je organizačnou zložkou ZSVTS a bolo zriadené na realizáciu EUR-ACE akreditácií inžinierskych študijných programov slovenských univerzít a VŠ.

——————————————————————————————————————————-

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné obrázky: ZSVTS

Viac informácií:

Zoznam EUR-ACE akreditovaných študijných programov na Slovensku   
ZSVTS a jeho pôsobenie pri príprave euroinžinierov na Slovensku

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky