Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Promócie škôlkarov

VEDA NA DOSAH

Tubus (2x)

Na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) sa už po druhý raz uskutočnia neobyčajné promócie. Chýbať nebude pedagogický zbor, ani samotní študenti. Výnimočnosť tkvie vo veku študentov, ktorými sú škôlkari.

Vďaka projektu Katedry fyziky UKF v Nitre a občianskeho združenia VIAC AKO UČENIE, Hráme sa na Einsteina, deti získavajú poznatky v oblasti prírodných vied. Projekt možno charakterizovať, ako prvé celostné štúdium pre deťúrence predškolského veku na Slovensku. Štúdium je celoročné a uskutočňuje sa v podobe kurzov a pokusných, resp. experimentálnych dielní. Primárnym cieľom organizátorov nebolo informačne nasýtené štúdium. Ba naopak. Škôlkari nadobudli vedomosti z fyziky, ako „funguje“ svet, prečo Slnko svieti a podobne.

Slávnostné promócie sa budú konať 17. júna 201511.15 hod. na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre (miestnosť P6). Ešte predtým, v čase od 9.00 do 11.00 hod. znalosti 45 malých škôlkarov preveria štátnice. Diplomy „malým“ absolventom odovzdá prorektorka UKF v Nitre.

 

Zdroj: Tlačová správa UKF v Nitre

Foto: CVTI SR

Spracovala: Bibiana Kubašková

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky