Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prihláste sa do programu Mladí vedci

VEDA NA DOSAH

Mladí vedci

Príležitosť pre mladých vedcov, ktorých zaujímajú prírodné vedy!

Nadácia Allianz vyhlasuje 1. ročník grantového programu Mladí vedci, zameraného na zvýšenie záujmu žiakov o prírodné vedy. Program podporí projekty žiakov a študentov základných a stredných škôl, ktorí sa vzdelávajú aj nad rámec študijných povinností a výučbu dopĺňajú o inovatívne a motivujúce aktivity, napr. vedecké krúžky, workshopy alebo súťaže.

Cieľom programu je inovovať vyučovanie prírodovedných predmetov (matematika, informatika, biológia, fyzika, chémia, ekológia a pod.) na základných a stredných školách a v mimoškolskom prostredí; podporiť vedecké projekty zamerané na ekológiu a bezpečnosť v doprave; viesť deti k záujmu o vzdelávanie i nad rámec povinnej výučby; motivovať a vzbudiť záujem detí o prírodné vedy, ako aj pomáhať deťom rozvíjať sa a napĺňať svoj potenciál.

O grant môžu požiadať základné a stredné školy, občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré sa venujú vzdelávaniu detí, ako aj vysoké školy, ktorých projekt sa priamo týka vzdelávania žiakov základných alebo stredných škôl.

Podmienkou zaradenia projektu do hodnotenia je popis úspešne zorganizovaných vzdelávacích aktivít pre žiakov základných alebo stredných škôl v uplynulom období. Táto podmienka sa týka najmä občianskych združení a neziskových organizácií.

 

Dátum uzávierky pre prijímanie žiadostí je dňa 10. 7. 2015.

Projekt treba podať prostredníctvom elektronického formulára na www.Darca.sk.

Jeden subjekt môže v tomto grantovom programe predložiť maximálne 1 projekt.

Na projekty je vyčlenená suma vo výške 80 000 EUR. Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 3 000 EUR, minimálna výška grantu je 500 EUR.

Projekty bude hodnotiť nezávislá komisia. Zástupcovia Nadácie Allianz budú počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring vybraných projektov.

 

Výsledky grantového programu budú oznámené dňa 31. 7. 2015.       

Programová koordinátorka:

Ľubica Lukáčová, e-mail: lubica.lukacova@nadaciapontis.sk, mobil: 0907 506 988

 

Zdroj a podrobné informácie o projekte:

http://www.nadaciapontis.sk/clanok/podporime-mladych-vedcov/1542

Spracovala: Marta Bartošovičová

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky