Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Poznáme víťazov súťaže Náboj Junior

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto súťažiacich

Banskobystrická základná škola mala najvyšší počet bodov, uspeli však aj bratislavské či košické školy. V poradí šiesty ročník súťaže Náboj Junior sa konal 24. novembra 2017, pričom ide o medzinárodnú matematicko-fyzikálnu previerku vedomostí a schopností žiakov druhého stupňa základnej školy a prímy – kvarty osemročných gymnázií. Súťažili v štvorčlenných tímoch, a to nielen na Slovensku, ale aj v Česku a Poľsku.

Slovenské školy so ziskom bodov viac ako 30:

Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica, A,SR       41

Andrej Špitalský (9), Filip Valocký (9), Ivana Medveďová (9), Martin Cigler (7)

Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava, A,SR 39

Viktor Balan (9), Jozef Mičáň (9), Pavol Pivko (9), Tomáš Barančok (9)

Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA, Majerníkova 60, Bratislava, C, SR     35

Dávid Gžib (9), Ella Miriam Mišovcová (9), Radovan Jakub Horák (9), Daniel Teplan (9)

Spojená škola Novohradská – ZŠ Košická, Košická, Bratislava-Ružinov, F, SR 34

Richard Brežák (9), Matej Gurňák (9), Matej Haverlík (9), Dang Huy Minh (9)

Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, Brezno, A, SR        34

Anna Bížová (8), Samuel Havlíček (8), Martin Kopčány (8), Šimon Surový (8)

Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov, A, SR     33

Adam Čabrák (9), Samuel Elischer (9), Matúš Masrna (9), Erik Novák (9)

Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov, B, SR 32

Adam Garafa (9), Jaroslav Birka (9), Matúš Vysoký (9), Matúš Bucher (9)

Gymnázium Nové Zámky, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky, B,SR  32

Daniel Baňár (9), Manuel Haulík (9), Lucia Magulová (9), Teodor Reménység (9)

Gymnázium, Alejová 1, Košice-Juh, B, SR 31

Lukáš Behun (9), Filip Brutovský (9), Radoslav Jochman (9), Ondrej Ovčar (9)

Celá súťaž trvala 120 minút, počas ktorých sa tímy snažili na jednom zo súťažných miest vyriešiť čo najviac príkladov. Pripravených bolo 24 súťažných miest po celom Slovensku. Z jednej školy sa do súťaže mohli zapojiť až dva tímy priamo, ďalší tím sa zaregistrovaním zaradil medzi náhradníkov a v prípade nenaplnenia kapacity mohol taktiež súťažiť.

Súťaž Náboj Junior nie je len o bezhlavej aplikácii už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadovali istú dávku invencie a dôvtipu. Na začiatku dostal každý tím zadanie šiestich príkladov. Hneď, ako tím dospel k správnemu, väčšinou číselnému výsledku, prišlo mu zadanie ďalšieho. Kto vyriešil v časovom limite najviac príkladov, vyhral. Zložitosť úloh bola volená tak, aby sa mohli zúčastniť aj študenti, ktorí so súťažami nemajú veľa skúseností, a pritom si prišli na svoje aj úspešní riešitelia matematických olympiád. „Úspech väčšinou nezávisí len na schopnostiach jednotlivých členov, ale aj na efektívnej tímovej spolupráci. Snažíme sa, aby príklady boli netradičné a aby pomáhali rozvíjať predstavivosť, logické myslenie a predovšetkým záujem o matematiku a fyziku. Náročnosť príkladov postupne narastá,“ konštatovali organizátori.

ukážka vzorového riešenia

Súťaž Náboj Junior prebiehala súčasne na mnohých miestach po celom Slovensku, Českej republike a Poľsku. V jednotlivých miestach sa vyhodnocovalo osobitne; v celkovom záverečnom poradí si potom študenti mohli porovnať svoje výsledky aj s ostatnými tímami vo svojej krajine a tiež v medzinárodnom rebríčku. Najlepšie tímy boli každoročne odmenené diplomami a vecnými cenami.

Súťaž beží pod taktovkou organizátorov korešpondenčného seminára MFF UK z fyziky pre ZŠ Výfuk. Na slovenských organizáciách ju zabezpečuje občianske združenie Trojsten. Usporiadateľmi korešpondenčných seminárov boli UFO, KMS, FKS a KSP. Lokálne organizáciu zabezpečujú priatelia matematiky a fyziky z českých a slovenských gymnázií a vysokých škôl. V Poľsku súťaž riešia študenti Jagellovskej univerzity v Krakove.

Organizátori sú presvedčení, že pre prihlásených je to skvelá príležitosť ako si zmerať sily so svojimi rovesníkmi na Slovensku, v Česku aj v Poľsku, ako aj reprezentovať svoju školu. Účastníci mohli zároveň zažiť veľa zábavy a spoznať mnoho nových kamarátov, prípadne sa stretnúť aj so svojimi starými kamarátmi.

 

Zdroj informácií a výsledky všetkých zúčastnených 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky