Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ocenenie si z rúk rektora UK prevzala študentka ekológie RNDr. Mária Kondeková

VEDA NA DOSAH

RNDr. Mária Kondeková

Medzi 30 študentov ocenených za vynikajúce študijné výsledky a výnimočné schopnosti či talent rektorom Univerzity Komenského (UK) v Bratislave prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD. patrí aj RNDr. Mária Kondeková, študentka 3. roka doktorandského štúdia v programe ekológia. Okrem zodpovedného prístupu k svojmu doktorandskému štúdiu sa venuje aktivitám v oblasti propagácie Prírodovedeckej fakulty (PriF) na vzdelávacích veľtrhoch. Je členkou Akademického senátu PriF UK a Akademického senátu UK.

Na naše otázky odpovedá ocenená RNDr. Mária Kondeková.

S. CIGÁŇOVÁ: Aká je vaša bezprostredná reakcia na zisk tohto ocenenia?

M. KONDEKOVÁ: Samozrejme, ako každý ocenený študent či pedagóg som sa potešila. Toto ocenenie pre mňa a moju rodinu znamená veľmi veľa a som nesmierne rada, že spomedzi takého množstva kvalitných študentov som ho dostala práve ja.

S. C.: Čím konkrétne sa zaoberáte?

M. KONDEKOVÁ: Vo svojej dizertačnej práci sa venujem daktyloskopii, konkrétne odtlačkom prstov a dlaní a ich využitiu pri diagnostike psychiatrických ochorení. Vo viacerých smeroch je moja dizertačná práca pilotnou štúdiou. Zaoberám sa v nej napríklad aj hodnotením kvalitatívnych a kvantitatívnych rozdielov na odtlačkoch rúk u pacientov trpiacich schizofréniou a porovnávam ich s odtlačkami rúk získaných od zdravej vzorky populácie. Tiež patrím medzi prvých výskumníkov, ktorí sledujú variabilitu potných pórov na odtlačkoch prstov, ktoré slúžia ako prostriedok identifikácie jedinca. Popri aktívnom výskume vediem niekoľko bakalárskych prác a konzultujem viacero diplomových prác. Na Prírodovedeckej fakulte tiež pôsobím ako člen predsedníctva Prírodovedeckej fakulty a som členom študentskej časti akademického senátu Univerzity Komenského.

S. C.: Ako sa vám darí propagovať Prírodovedeckú fakultu na vzdelávacích veľtrhoch?

M. KONDEKOVÁ: Myslím si, že v propagácii Prírodovedeckej fakulty sa nám darí veľmi dobre. Stretávame sa však s tým, že iné univerzity investujú do propagačných stánkov omnoho väčšie financie, čím je ich stánok na inej úrovni ako náš. My však máme pre študentov pripravený atraktívny propagačný materiál, ktorý im rozdávame v recyklovateľných papierových taškách. Týmto dosahujeme to, že aj keď úrovňou vybavenia náš stánok za mnohými univerzitami zaostáva, zastavuje sa pri ňom veľké množstvo študentov. Nakoľko si viacero z nich neoveruje fakty, tak sú mnohokrát prekvapení z výsledkov, aké naša fakulta dosahuje vo svetových rebríčkoch. Tiež bývajú veľmi príjemne zaskočení z možností a výhod, ktoré im naša fakulta poskytuje.

S. C.: Čo všetko sa vám v rámci toho podarilo dosiahnuť?

M. KONDEKOVÁ: Momentálne nastal trend, že vo všeobecnosti klesá záujem študentov o vysokoškolské štúdium. Začal sa, teda, „boj“ o študentov. Dovolím si však povedať, že našu fakultu propagujeme veľmi dobre, o čom svedčí aj to, že sa po mnohých rokoch robili prijímacie skúšky na viaceré odbory z dôvodu prekročenia kapacity miest, ktoré je naša fakulta schopná poskytnúť. Na tohtoročnom veľtrhu vzdelávania v Brne sme sa dokonca stretli s tým, že študentom boli podané mylné informácie ohľadom štúdia na Slovensku. Študentov sme, samozrejme, vyviedli z omylu, čím aj u nich viditeľne stúpol záujem o štúdium aj na našej fakulte. Z toho dôvodu očakávame aj zvýšený počet prihlášok práve aj z Českej republiky.

*********************************************

Rektor UK počas slávnostného aktu udeľovania ocenenia študentom a pedagógom v kontexte boja za slobodu a demokraciu pripomenul, že študenti sa aj po dvadsiatich deviatich rokoch zúčastňujú na protestných pochodoch a verejných zhromaždeniach v zápase o slušné Slovensko. „Preto je dnešný deň aj slávnosťou tých, ktorých neodradili prekážky na ceste poznania a dosahujú aj v našich podmienkach pozoruhodné výsledky. Práve vy – mladí ľudia a študenti – ste dynamickou, hybnou a mobilizujúcou silou prebúdzajúcou svedomie národa. Som presvedčený, že ani vo vašej generácii sa nevytratí odkaz, volanie a túžba vašich predchodcov po lepšej spoločnosti a lepšom živote,“ vyjadril sa rektor UK.

Súčasťou slávnostného podujatia bolo aj odovzdanie 30 ďakovných listov pedagógom UK, ktorí sa zaslúžili o vedecké, umelecké i odborné úspechy študentov.

 

Rozhovor a foto poskytla: RNDr. Mária Kondeková

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky