Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ocenenie si z rúk rektora UK prevzala Bc. Lucia Pacalajová, študujúca Environmentálnu geochémiu

VEDA NA DOSAH

Bc. Lucia Pacalajová

Už niekoľko rokov organizuje Prírodovedeckú kvapku krvi. Podieľa sa na propagácii prírodovedného štúdia v komunite stredoškolských študentov, aj na príprave podujatia Večer príležitostí pre absolventov fakulty. Buduje kontakty medzi študentskou obcou s úspešnými absolventmi. Toľko stručná charakteristika aktivít Bc. Lucii Pacalajovej, študentky 2. roka magisterského štúdia v študijnom programe Environmentálna geochémia, Univerzita Komenského (UK) v Bratislave.

Patrí medzi 30 študentov, ktorých za vynikajúce študijné výsledky a výnimočné schopnosti či talent ocenil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. „Keď som sa dozvedela, že som bola nominovaná ako jedna z troch študentiek Prírodovedeckej fakulty, bola som zaskočená. Takú poctu som vôbec nečakala. Som veľmi vďačná vedeniu fakulty za nomináciu a veľkú podporu,“ uvádza ocenená.

Momentálne sa venuje písaniu diplomovej práce na tému sledovania vplyvu environmentálnych záťaží na prírodné prostredie, konkrétne v katastrálnom území obce Trnovec nad Váhom. „Aktuálne pracujem na porovnávaní údajov z monitoringu analýz podzemných vôd v okolí skládky RSTO a analýze sedimentov odobratých z odkalísk Amerika I., Amerika II. a Amerika III.“

Prírodovedecká kvapka krvi, ktorú študentka organizuje, dlhodobo funguje na základe spolupráce s Národnou transfúznou spoločnosťou (NTS). Darovanie krvi sa koná vždy v dvoch termínoch ročne, a to na jar a na jeseň. „Po dohodnutí konkrétneho termínu s NTS je potrebné zarezervovať priestory na fakulte a následne sa začne pravidelné oslovovanie sponzorov. Približne dva týždne pred akciou je na rade výroba plagátov, udalosti na sociálnych sieťach, a teda celková propagácia plánovaného odberu. Na záver sa pripravujú balíčky pre všetkých zúčastnených, či už darcov alebo záujemcov, ktorí darovať krv chceli, ale z rôznych dôvodov nemohli. Deň pred veľkým finále sa prichystajú priestory a udalosť sa môže začať. Odbery sa konajú vždy v čase od 8.00 do 11.00 hod. Záujemcovia dostanú pred odberom dotazník zložený z otázok o ich zdravotnom stave, ochorení ktoré prekonali či krajín, do ktorých cestovali a pod. Po vyplnení dotazníka s ním idú na konzultáciu k doktorom, ktorí buď potvrdia možnosť darovať krv alebo zamietnu,“ popisuje Lucia Pacalajová.

Zúčastniť sa podľa nej môžu nielen študenti a zamestnanci Prírodovedeckej fakulty UK, ale ktokoľvek, kto má záujem spraviť dobrý skutok a možno tým niekomu zachrániť život. „Je naozaj skvelé, aký úspech má zakaždým táto dobročinná udalosť.“

Ďalší projekt, v rámci ktorého je ocenená študentka angažovaná, Večer príležitostí, je zameraný hlavne na študentov Prírodovedeckej fakulty. „Každému študentovi určite napadne otázka, čím budem keď vyštudujem odbor, ktorý som si vybral. Práve pre zodpovedanie týchto často kladených otázok bol zrealizovaný projekt Večer príležitostí. Fakulta pozýva do svojich priestorov firmy a organizácie pracujúce v jednotlivých oboroch, ktoré u nás študenti študujú. Tie môžu na fakulte prezentovať svoje zameranie a oboznámiť študentov o ich možnosti uplatnenia v ich sfére činnosti. Zároveň sa študenti môžu priamo na fakulte stretnúť s úspešnými absolventmi, ktorí im zodpovedia všetky otázky pri diskusii na záver. Tento projekt nemá síce dlhoročnú históriu, ale myslím si, že má veľký potenciál byť úspešným aj vďaka veľmi pozitívnym ohlasom, ktoré doposiaľ získal.“

Jedným z dôvodov, prečo bola Lucia Pacalajová ocenená, je aj fakt, že sa jej darí propagovať prírodovedné štúdium v komunite stredoškolských študentov. Propagácia štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK podľa nej prebieha rôznymi spôsobmi. „Každoročne organizujeme Deň otvorených dverí na našej fakulte, kde sprevádzame študentov po jednotlivých pracoviskách, odpovedáme na ich otázky a podrobne prezentujeme, aké skvelé možnosti a príležitosti štúdium na našej fakulte ponúka. Zároveň sa snažíme jednotlivé odbory priblížiť stredoškolským študentom, ktorí sa zúčastňujú Minierazmu. Pri tejto príležitosti sa študenti môžu priamo zúčastniť výučby na fakulte, exkurzií v laboratóriách jednotlivých katedier, v ktorých by reálne pracovali, keby si zvolili štúdium v odbore, ktorý ich najviac zaujal. Snažíme sa študentom utvoriť presný obraz o Prírodovedeckej fakulte a možnostiach, ktoré majú po ukončení štúdia.“

Popri štúdiu sa ocenenej študentke naskytla možnosť čiastočne pracovať pre organizáciu, ktorá sa okrem iného zaoberá aj environmentálnou výchovou detí všetkých stupňov základnej školy až po stredoškolákov. „Veľmi ma teší, keď vidím, ako sú deti už na základnej škole environmentálne uvedomelé a aký záujem majú o štúdium a budovanie kariéry práve v tejto oblasti,“ dodala.

*********************************************

Rektor UK počas slávnostného aktu udeľovania ocenenia študentom a pedagógom v kontexte boja za slobodu a demokraciu pripomenul, že študenti sa aj po dvadsiatich deviatich rokoch zúčastňujú na protestných pochodoch a verejných zhromaždeniach v zápase o slušné Slovensko. „Preto je dnešný deň aj slávnosťou tých, ktorých neodradili prekážky na ceste poznania a dosahujú aj v našich podmienkach pozoruhodné výsledky. Práve vy – mladí ľudia a študenti – ste dynamickou, hybnou a mobilizujúcou silou prebúdzajúcou svedomie národa. Som presvedčený, že ani vo vašej generácii sa nevytratí odkaz, volanie a túžba vašich predchodcov po lepšej spoločnosti a lepšom živote,“ vyjadril sa rektor UK.

Súčasťou slávnostného podujatia bolo aj odovzdanie 30 ďakovných listov pedagógom UK, ktorí sa zaslúžili o vedecké, umelecké i odborné úspechy študentov.

 

Informácie aj foto poskytla: Bc. Lucia Pacalajová

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky