Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nové talenty vedy na Slovensku

Martina Pitlová

Víťazný tím: študenti zo Súkromnej strednej školy veterinárnej s projektom – „Inovácia umelého dokrmovania mláďat“

Mladí študenti mali už po tretíkrát možnosť zapojiť sa do projektu „Veda má budúcnosť“ a predstaviť svoj pohľad na vedu. V priestoroch Slovenskej akadémie vied sa 4. júna 2015 uskutočnila školská konferencia, kde bol slávnostne ukončený ďalší ročník programu. Stretnutie zavŕšilo celoročný vzdelávací projekt na podporu výučby prírodovedných a technických odborov na základných a stredných školách.

V rámci iniciatívy spoločnosti Bayer sa deti základných a stredných škôl mali možnosť oboznámiť s využitím prírodovedných odborov v praxi. Projekt koordinuje organizácia AISIS a na Slovensku sa tento rok zapojilo 46 škôl. Do finále postúpili štyri školy, ktoré mali možnosť prezentovať svoj projekt pred porotou zloženou zo zástupcov firmy Bayer, Slovenskej akadémie vied a neziskovej organizácie AISIS.

Porota projekty hodnotila podľa presných kritérií, a tými boli originalita, inovatívnosť, prínos projektu a všeobecná realizovateľnosť, tímovosť a hodnotenie verejnosti. Na základe bodového hodnotenia porota vybrala tri víťazné projekty, pričom na prvom mieste sa umiestnili študenti zo Súkromnej strednej školy veterinárnej s projektom – „Inovácia umelého dokrmovania mláďat“. Cieľom bolo dosiahnutie efektívnejšieho umelého dokrmovania mláďat cicavcov, zníženie úhynu pri umelom dokrmovaní a časové odbremenenie chovateľa. Projekty, ktoré skončili na prvých troch miestach, boli ocenené finančnou odmenou v celkovej výške 1000 EUR. Prehľad víťazných študentských projektov tohto ročníka súťaže „Ako zlepšiť prestíž vedy“ nájdete na www.vedamabuducnost.sk

Autor: Martina Pitlová

Foto: Martina Pitlová, CVTI SR

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky