Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Matematika: Zamerané na ERC projekty 2018

VEDA NA DOSAH

Obálka brožúrky: Mathematics: Spotlight on ERC projects  2018

Na rozdiel od verejne rozšírenej mienky, že matematika je izolovaná a nejakým spôsobom osamelá vedná oblasť, v priebehu posledných rokov výskum v tejto oblasti neustále vyvracia toto tvrdenie. Matematika je pravdepodobne omnoho bližšie k reálnemu životu ako mnohé iné disciplíny. Hrá dôležitú úlohu v ekonomikách krajín a má kľúčovú rolu v súčasnej dobe vo vede, v oblasti dát.

Matematika v poslednej dobe zažíva rastúcu interakciu medzi sub-disciplínami, kde sa v minulosti akosi neočakávala interakcia; príkladmi sú pravdepodobnosť a kombinatorika, komutačná algebra a štatistika alebo topológia, geometria a analýza. Spolupráca v tejto oblasti, ako aj aplikácia známych nástrojov z jednej oblasti na druhú otvorili Pandorinu skrinku, a v niektorých prípadoch vznikli nové zaujímavé oblasti výskumu a riešenia problémov, ktoré boli neriešené a otvorené roky. Stále viac a viac granty ERC vytvárajú multidisciplinárne tímy s veľmi heterogénnym prostredím, kde ich odborné znalosti dopĺňajú znalosti ostatných členov a sú schopné zaútočiť na problémy, ku ktorým by boli predtým rezistentní. Krížová interakcia medzi jednotlivými disciplínami hrá kľúčovú úlohu v nedávnom pokroku v matematike.

Matematics:Spotlight on ERC projects : 2018

Zdroj: Mathematics: Spotlight on ERC projects  2018

Matematika si zachováva svoje tradičné vzťahy aj s inými disciplínami, ako sú informatika, inžinierstvo, ekonometria alebo fyzika, pretože dnešná veda sa stavia na výpočtoch a simulácii, kde sa práve matematika ukázala byť veľmi nápomocná. V poslednej dobe matematika čoraz viac vykazuje svoju prierezovú hodnotu, najmä v oblasti vied o živote. Matematika inšpiruje aj iné vedy, ale aj sa nechá inšpirovať nimi, napríklad niektoré veľmi vzrušujúce matematické témy pochádzajú z teoretickej fyziky, kde matematici našli skryté veľmi bohaté matematické štruktúry.

Kľúčové slová používané v ERC projektoch , ktoré súvisia s matematikouKľúčové slová používané v ERC projektoch , ktoré súvisia s matematickým výskumom (Zdroj: Mathematics: Spotlight on ERC projects  2018

Doteraz Európska rada pre výskum (ERC) podporila 377 projekty v matematike, ktoré predstavujú viac ako 600 miliónov EUR investícií do tejto oblasti výskumu. Príklad týchto projektov sa nachádza v predkladanej brožúre Mathematics: Spotlight on ERC projects  2018 uverejnenej pri príležitosti konania Medzinárodného kongresu matematikov 2018 (ICM 2018) od 1. do 9. augusta v Rio de Janeiro (Brazília).
Brožúrku v anglickom jazyku nájdete na stránke EU Bookshop

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Mathematics: Spotlight on ERC projects  2018 EU Bookshop

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky