Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Látka zo stromov nás ochráni pred UV žiarením

Monika Tináková

Peter Škripko a Ján Maťufka

Peter Škripko a Ján Maťufka sa už druhý rok za sebou umiestnili na Festivale vedy a techniky na víťazných priečkach. Svoj výskum prírodnej látky, ktorá by nás raz mohla uchrániť pred UV žiarením, posunuli dopredu a začali ju testovať na bunkách. Výsledky zatiaľ ukazujú, že by raz nimi pozorované látky mohli nahradiť opaľovacie prípravky.

Peter Škripko a Ján Maťufka pochádzajú z Prešova a obaja študujú na Gymnáziu Svätého Mikuláša v Prešove. Vedou sú fascinovaní a aj by sa jej chceli v budúcnosti venovať. Chceli by krajinu posunúť vpred a obaja sa zhodujú na tom, že cestou sú nové poznatky a mladí ľudia, ktorí sa rozhodnú robiť vedu, ideálne na Slovensku. Oslovili sme ich na rozhovor.

M. HUCÁKOVÁ: Potenciálnemu využitiu prírodných látok ste sa venovali už aj uplynulý rok, popíšte prosím o čom bol projekt a čo bolo jeho výsledkom?

PETER a JÁN: Do kontaktu s opaľovacími prípravkami sa ľudia dostávajú každoročne, obzvlášť počas letnej sezóny. Keďže nepatríme k výnimkám a máme radi prípravky, ktoré sú na prírodnej báze, čiže bez syntetík, rozhodli sme sa nájsť náhradu k takýmto prípravkom. Počas prípravnej fázy, teda čítania vedeckých článkov, sme došli k záveru, že by sme mohli vyskúšať zložky dreva, ktoré niektoré rastliny využívajú ako ochranu pred UV žiarením.

M. H.: Dokáže ale takáto látka ochrániť aj ľudí?

PETER a JÁN: Zistili sme, že táto zložka má vysoký účinok ochrany ľudskej pokožky. Z našich výsledkov vyplýva, že nami vybraná látka je vhodná alternatíva ku komerčným opaľovacím prípravkom, ktorá je účinnejšia a lacnejšia – 100 ml nášho prípravku je niekde na úrovni 0,16 eur. Nemá dokonca ani negatívne vplyvy na ľudskú pokožku a je ľahko dostupná. Je totiž vedľajším produktom v priemysle, nachádza sa v rastlinných bunkách.

Pokiaľ sa samotný prípravok môže dostať na trh, musí prejsť viacerými testami. Najprv sa jeho účinky zmerajú prístrojmi – absorpčný spektrofotometer, potom sa testuje jeho vplyv na bunky a nakoniec sa testuje na živočíchoch a na ľuďoch. My sme nedávno ukončili bunkovú fázu, kde sme nezaznamenali negatívny vplyv na pokožkové bunky. 

ožarovanie vzoriek

M. H.: S témou pracujete už dlhšie, čo vás zamestnávalo uplynulé mesiace?

PETER a JÁN: V tomto roku sme sa venovali vylúčeniu negatívnych vplyvov na ľudský organizmus. Pozorovali sme vplyv prípravku na pokožkové bunky. Sledovali sme tiež stálosť prípravku po dlhšom časovom úseku, za vplyvu teploty, UV žiarenia, času (či už v nádobe, kde sme simulovali uskladnenie prípravku alebo s externými vplyvmi, kde sme simulovali podmienky na ľudskej pokožke). Momentálne pracujeme na využití látky v priemysle. Chceme, aby sa táto látka využívala aj priemyselne, a tak zlepšovala kvalitu života ľudí.

M. H.: Detailnejšie vlastnosti pozorovanej zložky stromov ste už dôkladne spoznali a v poslednej fáze ste pozorovali, ako látka pôsobí na ľudské bunky. Odhalili ste aj nejaký negatívny vplyv?

PETER a JÁN: Nezaznamenali sme negatívny vplyv, a dokonca v nižších koncentráciách bol pozorovaný pozitívny vplyv prípravku na bunky. Potvrdili sme účinnosť látky cez ožarovanie buniek, vylúčili sme vplyv teploty, času (aj po dobu jedného roka v uzavretej nádobe), UV žiarenia na stabilitu a intenzitu látky. Dané poznatky aplikujeme v priemyselnom využití: pozorujeme chemické zmeny látky po jednotlivých vplyvoch, snažíme sa ju pridávať do rôznych materiálov, ktoré by mali byť chránené pred UV žiarením a následne pozorujeme vlastnosti daných materiálov.

M. H.: Aké je praktické využitie toho, čo ste vyskúmali? Ako by to raz mohlo pomôcť ľuďom?

PETER a JÁN: V prvom rade by sme chceli vytvoriť opaľovací prípravok na báze prírodnej látky, ktorý by bol účinnejší, lacnejší, bez škodlivých účinkov. Verím, že sa nám podarí raz dostať tento prípravok na trh, a tak budeme zlepšovať kvalitu zdravia ľudí. Danú látku by sme následne chceli využívať aj ako ochranu pred UV žiarením v priemysle.

 

Zhovárala sa: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto poskytli: Peter Škripko a Ján Maťufka

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky