Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Konferencia k 160. výročiu narodenia Aurela Stodolu v Bratislave

VEDA NA DOSAH

160. výročie narodenia Aurela Stodolu (konferencia v Bratislave - pozvánka)

K 160. výročiu narodenia Aurela Stodolu sa dňa 9. mája 2019 uskutočnila konferencia v kongresovej sále Dunaj SPP v Bratislave. Konferenciu organizovali Slovenská obchodná a priemyselná komora, spolok Slovákov vo Švajčiarsku a Slovenský plynárenský a naftový zväz.

Aurel Stodola sa so svojím celoživotným dielom v oblasti teórie parných turbín stal jedným z oporných pilierov techniky tepelných strojov v prvej tretine 20. storočia, čím sa natrvalo zapísal na stránky svetového rozvoja vedy a techniky. Už počas svojho života bol Aurel Stodola vážený a uznávaný najlepšími vedcami Európy, medzi ktorými nechýbal ani Albert Einstein.

Konferenciu pri príležitosti osláv výročia narodenia  tohto významného slovenského vedca otvoril Ján Klepáč, výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu. Vo štvrtok sa na pôde Slovenského plynárenského priemyslu zúčastnili aj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek či veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie na Slovensku Alexander Hoffet a  predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók. Hostí privítal aj Tomáš Malatinský, prezident Slovenského plynárenského a naftového zväzu.

Pripomeňme si v kocke, kto bol Aurel Stodola

  • Aurel Stodola bol slovenský fyzik, technik, zakladateľ teórie parných a plynových turbín, učiteľ Alberta Eisteina.
  • Rodák z Liptovského Mikuláša prežil podstatnú časť svojho tvorivého života v zahraničí.Aurel Stodola (obrázok : pozvánka na konferenciu v Bratislave
  • Preslávil sa dielom o parných a plynových turbínach Damfturbinen und ihre Aussichten als Wärmekraftmaschinen (Parné turbíny a ich výhľady ako tepelných strojov), Berlín 1903. Neskoršie prepracované a premenované vydania, ktoré vyšli v početných prekladoch, sú základom dodnes platnej teórie.
  • Bol autoritou v termodynamike. Jeho konštrukcie a výpočty dali základy tomuto odboru strojárstva a predurčili jeho vývoj dopredu na mnoho rokov.
  • Na univerzite v Zürichu prednášal od roku 1892 celých 37 rokov. Založil tam strojné laboratórium, ktoré sa postupne stalo jedným z najuznávanejších v Európe. Mal povesť vynikajúceho pedagóga. Mal vraj také tempo, že si študenti na prednáškach museli deliť úlohy – jedni si zapisovali, čo vravel, a druhí prekresľovali jeho návrhy z tabúľ.
  • Zaoberal sa aj zdravotníckou technikou. V spolupráci s chirurgom Ferdinandom Sauerbruchom skonštruoval pohyblivú umelú ruku, tzv. Stodolovu. Princíp jeho vynálezu umelej ruky využili aj pri zhotovení protéz chodidla a nohy.
  • Zomrel v roku 1942 v Zürichu, v roku 1989 jeho telesné pozostatky priviezli do rodného Liptovského Mikuláša.

O hodnotách, ktoré vytvoril prof. Aurel Stodola vo Švajčiarsku podrobnejšie priblížil hosťom v rámci konferencie Miro Šuvada, (Management and Consulting, Zürich) a príspevok o 37 rokoch pôsobenia Aurela Stodolu na ETH v Zürichu a jeho prínos k vývoju tejto akademickej inštitúcie odprezentoval Juraj Hromkovič, ETH.

Pavilón histórie Slovenského plynárenského múzeaSlovenské plynárenské múzeum 

V rámci kultúrneho programu v závere konferencie si účastníci pozreli divadelné vystúpenie ochotníkov z Liptovského Mikuláša pod názvom: „Hrané pásmo o živote Aurela Stodolu od detstva až po dôchodok v Zürichu“ a mohli taktiež navštíviť Slovenské plynárenské múzeum. Za uplynulých 22 rokov si múzeum pozrelo viac ako 48 000 záujemcov, ktorí sa oboznámili s plynárenstvom od jeho počiatkov až po súčasnosť. Návštevníci mohli na vlastné oči vidieť ako fungovala lampa na svietiplyn a svoje dojmy a zážitky zapísať do kroniky.

 

Z podkladov organizátorov spracovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky