Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

International Masterclasses

VEDA NA DOSAH

Masterclasses 2016 na ŽU v Žiline

Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. V najbližších týždňoch sú stredoškoláci z celého sveta očakávaní na univerzitách vo svojom okolí, aby si počas celodenného programu vyskúšali život časticových fyzikov. Pracovať budú s dátami z experimentov na Veľkom hadrónovom urýchľovači v CERNe pod vedením profesionálnych fyzikov. Masterclasses sa v tomto roku konajú od 11. februára do 23. marca 2016 a pritiahnu žiakov zo 45 krajín.

Časticová fyzika je jedným z najdôležitejších odvetví vedy. Objav Higgsovho bozónu na Veľkom hadrónovom urýchľovači (LHC) v lete 2012 viedol k obrovskej mediálnej odozve a veľkému záujmu verejnosti. Medzinárodné Masterclasses vychádzajú v ústrety tomuto záujmu a ponúkajú stredoškolákom možnosť preskúmať najnovšie dáta z experimentov na LHC. Základná myšlienka každoročného programu je nechať žiakov pracovať spôsobom, ktorý sa blíži práci skutočných vedcov. „Študenti budú pracovať priamo s časticovými fyzikmi s reálnymi dátami z LHC,” hovorí Michael Kobel, časticový fyzik z Drážďanskej univerzity, medzinárodný vedúci Masterclasses. Štyri experimenty – ATLAS, CMS, ALICE a LHCb – sprístupnili svoje dáta pre vzdelávacie účely. Žiaci budú skúmať výsledky zrážok medzi časticami, ktoré krúžia v 27-kilometrovom urýchľovači takmer rýchlosťou svetla. K dispozícii sú rôzne úlohy. Žiaci môžu napr. znovuobjaviť Z bozón alebo štruktúru protónu, rekonštruovať „podivné častice“, či merať dobu života D0 častice. Jedným z vrcholov je hľadanie Higgsových bozónov. ATLAS a CMS sprístupnili zrážky so skutočnými kandidátmi na Higgsov bozón, aby sa žiaci mohli pokúsiť vystopovať túto zriedkavú, krátko žijúcu časticu. Vedci organizujú International Masterclasses na 210 univerzitách v 45 krajinách. Noví účastníci sú z Argentíny, Indie, Peru, Slovinska a Venezuely. Celosvetová účasť odráža medzinárodnú spoluprácu v časticovej fyzike. Skutočné vedecké pracovné prostredie dotvára aj videokonferencia na záver dňa, v ktorej sa žiaci z rôznych krajín spoja s moderátormi – vedcami v CERNe alebo vo Fermilabe (Batavia, Illinois, USA), aby skombinovali a prediskutovali svoje výsledky. Tiež môžu dať zabrať moderátorom v čase vyhradenom pre otázky. Väčšina videokonferencií končí kvízom o časticovej fyzike.

Žilinská univerzita, Katedra fyziky Elektrotechnickej fakulty sa zúčastnila Masterclasses 11. februára 2016. Do Masterclasses sa zapojilo 100 žiakov z gymnázií celého Žilinského kraja. Úvod dňa Masterclasses na Žilinskej univerzite patril prednáškam, ktoré neskôr pomohli študentom pri skúmaní výsledkov reálnych zrážok častíc, taktiež sa hľadali zriedkavé Higgsové bozóny. „Teória bola trochu zložitá, niektoré pojmy boli pre mňa nové, ale v cvičení sa mi podarilo identifikovať viaceré častice,“ povedal Tomáš, študent gymnázia z Liptovského Hrádku, ktorého láka štúdium fyziky a informatiky. Po praktickej časti sa študenti zo Žiliny spojili s rovesníkmi z Francúzska, Belgicka a Maďarska, aby si vymenili skúsenosti a porovnali výsledky svojho skúmania. Telekonferenciu moderovali vedci z CERNu.

„Veľmi ma teší, že študentov téma časticovej fyziky zaujíma, sami prejavili záujem aj o ďalšie aktivity, napr. o projekt Cascade, ktorý nadväzuje na úspech Masterclasses. Je určený všetkým, ktorí sú pripravení pustiť sa hlbšie do poznávania elementárnych častíc. Je vzrušujúce rozprávať o veciach, ktoré vás bavia pred publikom, ktoré prahne po tom, aby sa o nich niečo dozvedelo. A to celé v spolupráci so svetovými univerzitami a CERNom. Sme súčasťou niečoho veľkého. Zo Žiliny koordinujeme toto podujatie na 7 slovenských univerzitách,“ uviedol doc. Dr. Ivan Melo, PhD., časticový fyzik a národný koordinátor Masterclasses na Slovensku.

International Masterclasses sú organizované Technickou univerzitou v Drážďanoch a QuarkNetom, v úzkej spolupráci s International Particle Physics Outreach Group (IPPOG). IPPOG je skupina zástupcov členských krajín CERN, ktorí sa venujú popularizácii časticovej fyziky. Cieľom skupiny je priblížiť časticovú fyziku verejnosti.

Zdroj a foto: TS ŽU v Žiline

Spracovala: Bibiana Kubašková

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky