Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Výskum a inovácie urýchľovačov pre európsku vedu a spoločnosť

VEDA NA DOSAH

ukážka urýchľovačov

Vedci z Elektrotechnického ústavu SAV sú zapojení do projektu, ktorý sa zaoberá výskumom a inováciami urýchľovačov častíc. Ide o integrujúci projekt ARIES, ktorého cieľom je vývoj európskych infraštruktúr pre urýchľovače častíc, spolufinancovaný v rámci programu Európskej komisie pre výskum a inovácie Horizont 2020.

Viac ako štyri roky sa projekt ARIES usiluje o zlepšenie výkonu, dostupnosti a udržateľnosti urýchľovačov častíc, prenesenie výhod a aplikácií technológie urýchľovača smerom na vedu a spoločnosť a rozšírenie a integráciu Európskej urýchľovacej komunity. Projekt bol spustený v minulom roku v máji a potrvá do apríla 2021.

Celkovo je v ňom zapojených 41 partnerov z akademickej a priemyselnej oblasti z 18 rôznych európskych krajín a zahŕňa aj CERN. Práca je štruktúrovaná v 18-tich pracovných balíkoch, ktoré zahŕňajú celý rad sieťových aktivít (Networking Activities, NAs), spoločné výskumné aktivity (Joint Research Activities, JRAs) a aktivity nadnárodného prístupu (Transnational Access Activities, TNAs).

Skupina slovenských vedcov z Elektrotechnického ústavu SAV je zapojená v pracovnom balíku 15, „Thin film for Superconducting RF Cavities“. Názov projektu je Výskum a inovácie urýchľovačov pre európsku vedu a spoločnosť (Accelerator research and innovation for european science and society), v rámci ktorého je zodpovedným riešiteľom Mgr. Eugen Seiler, PhD. z Elektrotechnického ústavu SAV.

Realizátori projektu sú presvedčení, že budúce urýchľovače budú potrebovať vyššiu energiu a jas, aby mohli vedci pokračovať v skúmaní základných stavebných kameňov vesmíru. Na dosiahnutie tohto cieľa musia byť najprv vyvinuté nové technológie a materiály, aby sa infraštruktúry urýchľovačov mohli vyrovnať s požiadavkami budúceho výskumu.

zapojené krajiny

 

Urýchľovače a ich súvisiace technológie sa používajú v rôznych vedeckých disciplínach a majú široké uplatnenie v oblastiach ako priemysel, zdravotníctvo, energetika, životné prostredie, bezpečnosť a kultúrne dedičstvo.

Projekt ARIES bude kombinovať inovatívny program výskumu a vývoja so širším zapojením vedeckej komunity, aby sa zabezpečila budúcnosť urýchľovačov.

Kľúčovými cieľmi projektu sú vypracovať a demonštrovať nové pojmy a ďalej vylepšiť existujúcu technológiu urýchľovača, tiež poskytnúť európskym výskumníkom a predstaviteľom priemyslu prístup k špičkovým výskumným a testovacím infraštruktúram urýchľovača, ďalej rozšíriť a integrovať Európsku urýchľovaciu komunitu, vytvoriť spoločnú stratégiu na zabezpečenie udržateľného akcelerátora S & T a v neposlednom rade podporovať inovatívne technológie s trhovým potenciálom tým, že sa rozvíjajú koncepcie a návrhy medicínskych, priemyselných a environmentálnych aplikácií urýchľovačov s perspektívou dosiahnuť výhody európskej spoločnosti ako celku.

Ako zmluvný záväzok voči Európskej únii sa realizátori projektu zaviazali k množstvu správ, ktoré budú napísané a verejne prístupné.

 

Viac informácií o projekte ARIES

 

Informácie poskytol: Mgr. Eugen Seiler, PhD. z Elektrotechnického ústavu SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: webová stránka projektu ARIES

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky