Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedecké pokusy Štyri živly: Kedy oheň nepáli

VEDA NA DOSAH

Niekedy zvykneme hovoriť: „Dám za to ruku do ohňa!” Naozaj sa to dá. A vôbec to nemusí páliť!

Pradávni ľudia považovali prírodné živly za božské bytosti, ktorých sa báli, a preto im prejavovali úctu. Moderný človek pochopil ich fyzikálne aj chemické vlastnosti a skrotil ich vo svoj prospech. Avšak podcenil fakt, že príroda je silnejšia ako on. A keď v nej niečo vychýli z rovnováhy, vráti mu to. Neraz práve prostredníctvom svojich živlov.

Vedecké pokusy Štyri živly približujú prostredníctvom vedeckej šou vlastnosti ohňa, vody, vzduchu a pôdy. V náučných a zároveň zábavných videopokusoch vám ukážeme, že príroda je hravá, ale treba mať pred ňou rešpekt.

Vedeli ste, že…

  • Paleoantropológ Ian Tattersall z Amerického múzea prírodnej histórie v New Yorku (AMNH) na portáli Live Science hovorí, že otázka, kedy človek skrotil oheň, dodnes nie je presne zodpovedaná. Mohlo to byť pred 800-tisíc, ale aj miliónom rokov. Oba odhady totiž potvrdzujú náleziská. Na mladšom nálezisku, t. j. v Izraeli, našli archeológovia podľa štúdie uverejnenej v časopise Science ohniská, pazúrik a spálené úlomky dreva. Štúdia o  jaskyni v Južnej Afrike, staršom nálezisku, uverejnená na portáli PNAS, hovorí o zvyškoch spálených kostí a rastlín a niečoho, čo vyzeralo ako ohniská.
  • Dnes využívame oheň pri mnohých činnostiach, bez ktorých by ľudská spoločnosť nefungovala v takej podobe, v akej ju poznáme. Pomocou ohňa tavíme rudu, aby sme z nej získali kov, vyrábame elektrinu, poháňame rakety a podobne.
  • Oheň má v prírode aj ekologickú funkciu. Alexander Ač, vedec, ktorý sa zaoberá ekologickou fyziológiou rastlín a zmenami klímy ju vo svojom článku na portáli Veda na dosah približuje nasledovne. Lesné požiare sú prirodzenou súčasťou životného cyklu mnohých prériových, savanových či lesných ekosystémov. Niektoré rastlinné a živočíšne druhy sa bez nich dokonca nemôžu rozmnožovať, takže požiare sú pre ne životne dôležité. Oheň do kolobehu prírody vracia základné živiny, vzniká nový životný priestor pre rastliny a živočíchy a celkovo sa zvyšuje štrukturálna rozmanitosť ekosystému.

    Čo potrebujeme k pokusu oheň na ruke?

  • propán bután,
  • saponát na čistenie riadu,
  • zapaľovač,
  • dve nádoby na vodu,
  • lyžicu.

Dôležité upozornenie: Ak ste dieťa, tento pokus robte len pod dohľadom zodpovednej dospelej osoby, napríklad rodiča alebo učiteľa.

Vedecká show vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

Pripravilo ju Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCPVaT), ktoré je súčasťou Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Zdroje: publikácia Oheň a človek, Live Science, PNAS
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky