Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedci sa pokúšajú zostrojiť kvantový počítač

Monika Tináková

profesor Mark Hillery

Kvantový počítač, ktorý by vedcom zjednodušil mnohé procesy v oblasti vedeckého bádania – aj o jeho vývoji rozprával profesor Mark Hillery, ktorému udelila Slovenská akadémia vied Medzinárodnú cenu.

Kvantový fyzik už viac ako 30 rokov spolupracuje s profesorom Vladimírom Bužekom, ktorý je dnes pravdepodobne najcitovanejším slovenským fyzikom. Jeho dlhoročný priateľ Mark Hillery je profesorom na Oddelení fyziky a astronómie na Hunter College of the City University of New York. Je expertom v oblasti teoretickej kvantovej optiky a teórie kvantovej informácie. Vydal viac než 200 publikácií a má 15 000 citácií.

„Najväčšou výzvou v oblasti kvantových informácií je zostrojenie kvantového počítača. Bude to prístroj, ktorý bude fungovať na odlišných princípoch, než na aké sme zvyknutí dnes. On by dokázal riešiť omnoho komplikovanejšie situácie oveľa rýchlejšie, ako je to možné dnes s počítačmi, ktoré máme. Toto je cieľ, na ktorom intenzívne pracujeme,“ povedal profesor Mark Hillery, svetovo uznávaný kvantový fyzik.

Profesor Mark Hillery študoval na Univerzite v Berkeley a krátko pôsobil aj na výskumných pracoviskách v Arizone a Novom Mexiku. V roku 1985 nastúpil na Hunter College of the City University v New Yorku, kde pôsobí dodnes. Prezradil, že na Slovensko prišiel po prvý raz v roku 1993 a odvtedy navštevuje našu krajinu aspoň raz ročne. Vzájomnú spoluprácu so slovenskými vedcami opisuje ako prínosnú, nesmierne produktívnu a veľmi si ju váži.

profesor Mark Hillery počas odovzdávania ocenenia SAV

Zľava Pavol Siman, podpredseda SAV pre I. odd. vied, Peter Samuely, podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie,  Mark Hillery, laureát Medzinárodnej ceny SAV, Juraj Káčer, námestník primátora Bratislavy, Pavol Šajgalík, predseda SAV

Zjednodušili by nám prácu a zlepšili život

„Kvantové počítače by nám raz mohli nesmierne uľahčiť vedeckú prácu a v konečnom dôsledku najmä zjednodušiť každodennú prax. Procesy, ktoré kvantový počítač dokáže, by mohli byť raz užitočné pri navrhovaní nových liekov či materiálov, kde sú simulácie veľmi zložité a trvali by veľmi dlho. Vďaka takémuto počítaču by to mohlo byť oveľa rýchlejšie. Ďalšou oblasťou je kvantová komunikácia. V nej by sme takto vedeli zabezpečiť oveľa bezpečnejšie prenosy informácií,“ povedal Mark Hillery.

Približne pred 25 rokmi sa začala jeho spolupráca s Fyzikálnym ústavom SAV a z nej vzišlo viac než 50 publikácií, ktoré majú spolu viac ako 7 000 citácií. Vďaka tomuto úsiliu dostalo množstvo doktorandov a post doktorandov prístup k špičkovému vzdelaniu a mnohí sa úspešne uplatnili v oblasti výskumu kvantovej fyziky.

profesor Mark Hillery počas odovzdávania ocenenia SAV

Zľava Pavol Šajgalík, predseda SAV, nasleduje Mark Hillery, laureát Medzinárodnej ceny SAV

Vizionárska spolupráca

„Táto konkrétna spolupráca je nesmierne významná v tom, že sa začala pred mnohými rokmi a už vtedy sa zaoberala tematikou, ktorá je v dnešnej dobe nesmierne zaujímavá a nesmierne perspektívna. Dokonca aj Európska komisia vyhlásila flagship o kvantových technológiách, o kvantovej informatike a Slovensko, na základe tejto spolupráce, na túto novú vlnu naskočilo a je pripravené. A to sa bavíme nielen o perspektívnom vedeckom smere, ale aj smere, ktorý má potenciál pre aplikácie. Takže ja vnímam túto spoluprácu ako vizionársku, ktorá ale už dnes prináša svoje plody,“ povedal predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík, ktorého vedecké zameranie je anorganická chémia.

Spolupráca Marka Hilleryho a Vladimíra Bužeka priniesla dve kľúčové práce, ktoré patria medzi najcitovanejšie články z fyziky na Slovensku. Spoločne vymysleli prvý viacužívateľský kvantový kryptografický protokol, ktorý umožňuje kvantové zdieľanie tajomstva (quantum secret sharing). Vymysleli tiež spôsob, ako optimálne klonovať kvantové bity (Hillery-Bužek cloning machine).

V slávnostnom laudáciu dnes okrem iného zaznelo aj to, že „profesor Hillery je nielen excelentný výskumník, ale aj trpezlivý mentor, skromný gentleman a najmä, dobrý priateľ. Má rád literatúru, jazz a umenie – nielen svetové, ale aj to slovenské“.

Medzinárodnú Cenu SAV udeľuje akadémia vied každoročne už od roku 1997. Laureátov schvaľuje vedecká rada SAV, teda orgán, v ktorom sú okrem zástupcov SAV aj zástupcovia univerzít a zamestnávateľov. Návrhy na ocenenie posielajú všetky tri oddelenia vied na akadémií – vedy o neživej prírode, vedy o živej prírode a aj vedy o spoločnosti. Podujatie sa, ako už tradične býva zvykom, aj dnes konalo v slávnostných priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca v Bratislave.

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Zdroj foto: Andrea Veselá, SAV

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky