Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Teória relativity určuje farbu zlata

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo je zlato žlté?

Keď sa povie teória relativity, tak okrem strapatého Einsteina si väčšina z nás vybaví obrovský vesmír, čierne diery a rýchlosť svetla. Teória relativity sa ale prejavuje aj v každodennom živote. Napríklad keby jej nebolo, zlato by nebolo žlté.

Kde vlastne látky berú svoju farbu? Väčšinou sú za to zodpovedné elektróny. Tie obiehajú okolo jadier atómov v orbitáloch a pri pohltení alebo vyžiarení svetla medzi orbitálmi preskakujú. Energia, ktorú elektrón pri takomto preskoku získa alebo stratí, určuje farbu materiálu. Energetické rozdiely medzi jednotlivými orbitálmi pritom závisia aj od hmotnosti elektrónu a tu vstupuje do hry teória relativity.

Jedným z relativistických javov je nárast hmotnosti, keď sa nejaký predmet pohybuje vysokou rýchlosťou. Vďaka tomu, že zlato je relatívne ťažký atóm sa elektróny blízko jadra pohybujú veľmi rýchlo a tak majú vďaka teórii relativity vyššiu hmotnosť ako obyčajne. Nebyť tejto korekcie, zlato by malo, podobne ako väčšina kovov, striebristú farbu.

Štúdium tejto problematiky je možné na odbore:

  • fyzika

 

Autor: Mgr. Ján Bogár, P-mat n.o. a FMFI UK

Foto: http://fotky-foto.sk/

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky