Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Svetoznámy vedec prof. Sir Roger Penrose vystúpi s prednáškou na Univerzite Komenského v Bratislave

Marta Bartošovičová

Profesor Sir Roger Penrose

Britský teoretický fyzik, matematik a filozof vedy profesor Sir Roger Penrose z Oxfordskej univerzity je považovaný za jednu z najvýznamnejších súčasných osobností svetovej vedy a poznania. Počas svojej dlhej kariéry sa zaslúžil o významný pokrok v oblastiach gravitácie, všeobecnej teórie relativity, kozmológie, matematiky a teórie vedomia. Za jeho zásluhy mu kráľovná Alžbeta II. udelila rytiersky titul.

Profesor Sir Roger Penrose je tiež vynikajúcim popularizátorom vedy a autorom mnohých úspešných kníh určených pre širokú verejnosť. Za jeho prácu v tejto oblasti mu bola v roku 2011 udelená cena Fonseca Prize.

Profesor Sir Roger Penrose

Profesor Sir Roger Penrose

Sir Roger Penrose vyštudoval topológiu na University of Cambridge, ale takmer celý život sa zaoberá teoretickou fyzikou. V 60. rokoch 20. storočia sa venoval všeobecnej teórii relativity a jej dôsledkom na astrofyziku a kozmológiu. Spolu so Stephenom Hawkingom získal v roku 1988 Wolfovu cenu za fyziku. O rok neskôr vydal svoju prvú knihu s názvom Cisárova nová myseľ, v roku 1994 vydal Tiene mysle a v roku 1997 knihu Makrosvet, mikrosvet a ľudská myseľ, v ktorej sa zaoberá svojou teóriou, ktorá pracuje s myšlienkou, že ľudská myseľ je jav na rozhraní medzi kvantovou fyzikou a fyzikou makrosveta. Nechal si tiež patentovať tzv. Penrosovu dlažbu. Pôsobí ako emeritný profesor matematiky na University of Oxford.

Svetoznámy vedec profesor Sir Roger Penrose navštívi Slovensko pri príležitosti konferencie Quantum spacetime ‘19 (Kvantový časopriestor ‘19), ktorá sa koná na pôde Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK) v Bratislave v dňoch 11. – 14. februára 2019.

Počas podujatia vystúpia aj ďalší poprední teoretickí fyzici ako Sergio Ferrara, Petr Hořava alebo Kellog Stelle. Konferencia je organizovaná v rámci medzinárodného programu Quantum structure of spacetime (Kvantová štruktúra časopriestoru), do ktorého sú zapojení aj slovenskí vedci z Katedry teoretickej fyziky FMFI UK v Bratislave.

Podujatie vyvrcholí v piatok 15. februára 2019 o 18.00 hod. verejnou prednáškou v Aule Univerzity Komenského, Šafárikovo námestie v Bratislave. Profesor Sir Roger Penrose vystúpi  na tému Are we seeing Hawking points in the cosmic microwave backgound? (Vidíme Hawkingove body v žiarení kozmického pozadia?) V prednáške priblíži nedávny objav podporujúci teóriu opakujúcej sa histórie vesmíru, na ktorej vývoji sa významnou mierou podieľa.

Pozvánka na verejnú prednášku

 

Informácie poskytol: Mgr. Juraj Tekel, PhD., FMFI UK v Bratislave

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Ďalšie zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Roger_Penrose

Zdroj foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Penrose

https://www.youtube.com/watch?v=dpSpwzyO0vU

Web podujatia Quantum spacetime ´19

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky