Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Publikácia: Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou

VEDA NA DOSAH

logo: Žiť s energiou

Napísať pútavý text o energetike pre široké publikum nie je jednoduché. Profesora fyziky na Univerzite v Cambridge Davida J. C. MacKaya, k tomuto rozhodnutiu priviedla nespokojnosť s odbornou úrovňou debát medzi britskými politikmi, ktorí prijímajú rozhodnutia o energetickej bezpečnosti.

„Obávam sa, že plánované znižovanie emisií vo Veľkej Británii sú len prázdne slová – táranie o využití obnoviteľných zdrojov. Každý tvrdí, že zbaviť sa závislosti na fosílnych palivách je dôležité a všetkým nám odporúčajú, aby sme prispeli, ale mnohé z týchto odporúčaných krokov jednoducho nedávajú zmysel. Prázdnych slov je dnes veľa, pretože ľudia podliehajú emóciám (napríklad pre veternú alebo jadrovú energiu) a nikto nehovorí o číslach. Ak už niekto spomenie čísla, zvolí ich tak, aby zneli pôsobivo a hrali do kariet predkladaným argumentom, namiesto toho, aby boli zmysluplným príspevkom do diskusie. Toto je jednoduchá a priamočiara kniha zameraná na čísla. Jej cieľom je previesť čitateľa pomedzi prázdne slová a doviesť ho k činom, ktoré skutočne niečo zmenia, a k opatreniam, ktoré naozaj majú zmysel.“
(Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou, David J. C. MacKay)Obálka publikácie: Obnoviteĺné zdroje...

„Denne počujeme toľko prázdnych rečí o klimatickej zmene a energetických systémoch, že nutne potrebujeme autoritatívnu štúdiu o tom, čo je a čo nie je skutočne možné na dosiahnutie trvalo udržateľnej energie. Ide o povinné čítanie nielen pre domácnosti a priemysel, ale pre každého ministra vo vláde, a to nielen vo Veľkej Británii.“(Michael Meacher, poslanec bývalý minister životného prostredia)

O autorovi

David MacKay je profesor na Fakulte fyziky na Univerzite v Cambridge. Tu vyštudoval prírodné vedy a titul PhD získal z počítačových a neurónových systémov na Kalifornskom technickom inštitúte (CalTech). Do Cambridgea sa vrátil ako člen výskumu Kráľovskej spoločnosti na Darwin College. Je medzinárodne uznávaný pre svoj výskum v oblasti strojového učenia, teórie informácie a komunikačných systémov, vrátane vynálezu rozhrania Dasher, programu, ktorý umožňuje účinnú komunikáciu v akomkoľvek jazyku s akýmkoľvek základom. Na univerzite v Cambridgei učí fyziku od roku 1995. Od roku 2005 venoval väčšinu času verejným prednáškam o energii. Je členom Kráľovskej spoločnosti. Deväť mesiacov po vydaní titulu „Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou“ bol David MacKay vymenovaný za hlavného vedeckého radcu Ministerstva energetiky a klimatickej zmeny Veľkej Británie.

Po prvý raz bola táto publikácia preložená do slovenčiny vďaka projektu British Council s názvom Challenge Europe. Preklad bol k dispozícii už začiatkom roka 2010, ale len v elektronickej podobe na internete. Prvé knižné vydanie s revidovaným prekladom vychádza vďaka projektu ŽIŤ ENERGIOU, v rámci ktorého Slovenská inovačná a energetická agentúra poskytuje bezplatné odborné energetické poradenstvo. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Publikáciu pokrstili a predstavili ešte 8. marca 2012 na konferencii Energetický audit v praxi II.

Jej význam však aj dnes určite ocenia čitatelia či už z radov širokej verejnosti alebo aj politici a odborníci.    

Knižné vydanie s revidovaným prekladom je záujemcom bezplatne k dispozícii v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach, v ktorých poskytuje SIEA bezplatné odborné energetické poradenstvo. Knihu si je možné vyzdvihnúť i v sídle SIEA v Bratislave na Bajkalskej ulici 27.

Elektronická verzia slovenského prekladu knihy je k dispozícii na stránke www.siea.sk

 

Zdroj: stránka www.siea.sk

David J. C. MacKay.

Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou.
Slovenská inovačná a energetická agentúra, 2012. ISBN 978-80-88823-54-4.
Voľne dostupná na: www.siea.sk.

Podľa anglického originálu:
David J. C. MacKay.

Sustainable Energy – without the hot air.
UIT Cambridge, 2008. ISBN 9780954452933.
Voľne dostupná na www.withouthotair.com.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky