Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Projekt NEXMAG sa stal prípadom úspešného projektu

VEDA NA DOSAH

ukážka mangánu

Projekt, na ktorom sa podieľajú aj slovenskí vedci, dokázal úspešne pokryť vedecký výskum a technologický vývoj v oblasti permanentných magnetov bez vzácnych zemín. Okrem vedeckých poznatkov dosiahnutých v systéme MnAl sa podarilo získať patent zameraný na funkčný prototyp. Popredný svetový výrobca kovových práškov, Höganäs AB (Švédsko) tak vytvoril prebiehajúcu priemyselnú spoluprácu pri realizácii niektorých výsledkov tohto projektu.

Projekt Nové magnetické materiály na báze mangánu s výmennou interakciou (NEXMAG, New Exchange-Coupled Manganese-Based Magnetic Materials) bol organizáciou M.ERA-Net vybraný ako prípad úspešného projektu. Podieľa sa na ňom aj Fyzikálny ústav SAV, pričom za slovenskú stranu je zodpovedným riešiteľom Ing. Peter Švec, DrSc.

Trvalé magnety sú kľúčovým prvkom na viacerých špičkových trhoch, ako sú odvetvia energetiky a dopravy, medicínske technológie a široká škála elektronických výrobkov. Okrem toho hrajú veľmi dôležitú úlohu v úsilí zameranom na zvýšenie využívania nízkouhlíkových technológií na zabezpečenie vysokej životnej úrovne. Väčšina dnešných technologických trvalých magnetov však obsahuje kritické suroviny (vzácne zeminy), no EÚ nevlastní prírodné zdroje, čo by mohlo viesť k budúcim prekážkam v dodávateľskom reťazci.

Cieľom projektu je vývoj magneticky stredne tvrdých kompaktných nanokompozitov na báze mangánu, hliníka a/alebo bizmutu. Konkrétnymi inovatívnymi zámermi sú dostupnými technikami pripraviť fázy MnAl, MnBi a pod.; stanoviť koreláciu medzi ich mikroštruktúrou a magnetickými vlastnosťami; overiť možnosti účinnej výmennej interakcie medzi časticami fáz na báze Mn s vysokou anizotropiou a časticami/matricou na báze Fe, FeCo a pod. s vysokou magnetizáciou v nasýtení.

Celkovo možno zhrnúť, že očakávaným výsledkom je príprava kompaktných stredne silných permanentných magnetov rôznych tvarov. Projekt trvá v období 1. októbra 2015 – 30. septembra 2018.

 

Zdroj informácií:

https://m-era.net/success-stories/new-exchange-coupled-manganese-based-magnetic-materials-nexmag

https://m-era.net/success-stories

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto:

https://m-era.net/success-stories/new-exchange-coupled-manganese-based-magnetic-materials-nexmag

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky