Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Predstavenie doc. Ivana Mela z Katedry fyziky Žilinskej univerzity (hlavný koordinátor podujatia Masterclasses na Slovensku)

VEDA NA DOSAH

Ivan Melo vyštudoval nukleárnu fyziku na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 1989 prijal ponuku na postgraduálne štúdium od Carleton University in Ottawa v Kanade, kde sa zaoberal štúdiom a výskumom v oblasti časticovej fyziky.

V roku 1996 tu získal doktorát z teoretickej fyziky. O rok neskôr sa vrátil na Slovensko a odvtedy pôsobí na Katedre fyziky Foto: doc. Ivan MeloŽilinskej univerzity v Žiline. V roku 2005 sa oboznámil s projektom * Masterclasses. „Projekt v sebe zahŕňa všetko, čo mám rád na výskume časticovej fyziky – spája v sebe teóriu, využívanie reálnych dát z experimentov, tímovú prácu, medzinárodnú spoluprácu a prácu s mladými nadšenými ľuďmi. Prostredníctvom Masterclasses som si uvedomil, že schopnosť vysvetliť zložité koncepty elementárnej fyziky v jednoduchých súvislostiach má pozitívny vplyv aj na môj vlastný výskum,“ uviedol Ivan Melo.

Od roku 2007 Ivan Melo zastupuje Slovensko vo výbore pre popularizáciu fyziky IPPOG, ktorý pôsobí pri medzinárodnom stredisku pre výskum častíc CERN v Ženeve. Poslaním organizácie je prebudiť, či podchytiť záujem mladých ľudí o elementárnu fyziku a priblížiť jej čaro verejnosti. „Je veľmi osviežujúce a povzbudivé byť súčasťou tímu ľudí z tejto organizácie, ktorí sú plní nadšenia a entuziazmu pre fyziku. Vždy po stretnutí s nimi si domov odnášam skvelé nápady!“ Informácie o 30-tich členoch organizácie IPPOG, medzi ktorými je aj pedagóg zo ŽU sa nachádzajú tu: http://ippog.web.cern.ch/ippog_membership

Súčasťou aktivít Ivana Mela s cieľom priblížiť zložitú a rešpekt vyvolávajúcu „vysokú“ fyziku verejnosti bolo aj vytvorenie zaujímavej web stránky www.svetcastic.sk, obsahujúcu informácie o nových poznatkoch a objavoch zo sveta elementárnej fyziky, ale aj odkazy či vysvetlenia princípov fungovania napr. urýchľovačov a detektorov v jednoduchých, pre bežného človeka zrozumiteľných súvislostiach. Svoj záujem vytvoriť portál venovaný časticovej fyzike plný zaujímavostí vysvetľuje takto: „V súčasnosti sme svedkami nebývalého záujmu žiakov, študentov i širšej verejnosti o fundamentálnu fyziku, na čom má nemalý podiel medzinárodné stredisko pre výskum častíc CERN v Ženeve s Veľkým hadrónovým urýchľovačom (LHC). Títo ľudia však narážajú na istú bariéru – fyzika na hrane poznania je zložitá a jazyk, ktorý zvyčajne používa je ťažko zrozumiteľný. Toto môže odrádzať a preto je kľúčové, aby výskumníci v spolupráci s učiteľmi na stredných školách reagovali na záujem mladých ľudí a pomohli rozvinúť potenciál, ktorý sa v nich skrýva. Z takejto iniciatívy môžu získať všetky zúčastnené strany. Cieľom projektu je aktivizovať odborné kruhy vo fyzike častíc v oblasti popularizácie a neformálneho vzdelávania, urobiť krok k vybudovaniu komunity tvorenej výskumníkmi vo fyzike častíc, učiteľmi a žiakmi SŠ a VŠ s cieľom prebudiť a prehĺbiť záujem mladej generácie o vedu pomocou bádateľsky orientovaného vzdelávania.“

…………………….

* viac o Masterclasses

Masterclassesje medzinárodné podujatie určené študentom stredných škôl, ktorých zaujíma a fascinuje svet fyziky. Koná sa pod záštitou medzinárodnej organizácie na popularizáciu elementárnej fyziky IPPOG fungujúcej pri CERNe v Ženeve. Organizuje sa už 11 rokov a teší sa čoraz väčšej popularite. Účasť na projekte je každým rokom vyššia, tento rok sa do Masterclasses zapojí viac ako 10 000 stredoškolákov a 210 univerzít v 42 krajinách po celom svete. Žilinská univerzita je zapojená, vďaka Ivanovi Melovi, do tohto projektu od jeho začiatku. Študenti zo stredných škôl, ktorých téma fyziky zaujíma, majú možnosť stať sa počas Masterclasses na jeden deň súčasťou tímu vedcov, zaoberajúcimi sa časticovou fyzikou na svetovej úrovni. Súčasťou nabitého programu sú teoretické prednášky, ale aj cvičenia na získanie praktických skúseností, kde pracujú s reálnymi dátami z laboratórií v CERNe. V závere dňa konzultujú svoje zistenia prostredníctvom živej videokonferencie priamo s vedcami pôsobiacimi v CERNe. Ivan Melo zo ŽU je hlavným koordinátorom tohto projektu pre celé Slovensko.

Zhovárala sa: Ing. Katarína Géčová, Referent – špecialista PR, Žilinská univerzita v Žiline

Uverejnila: ZČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky