Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Klaus von Klitzing bude mať prednášku v Bratislave

Marta Bartošovičová

Prof. Klaus von Klitzing

V rámci programu Osobnosti osobne – Nobel Prize Lecture Series príde na Slovensko držiteľ Nobelovej ceny prof. Klaus von Klitzing, nemecký fyzik, ktorý je známy objavom kvantového Hallovho javu. Za svoj objav získal v roku 1985 Nobelovu cenu za fyziku. Študenti a odborná verejnosť budú mať možnosť vypočuť si jeho prednášku na tému Od Nobelovej ceny k novému kilogramu.

Profesor Klaus von Klitzing od roku 1985 vedie Inštitút Maxa Plancka pre výskum tuhých látok v nemeckom Stuttgarte. V predchádzajúcom období pracoval pre Claredonské laboratórium Oxfordskej univerzity, výskumné laboratórium IBM v Yorktown Heights a laboratórium vysokých magnetických polí vo francúzskom Grenobli. V roku 1980 sa stal profesorom na Technickej univerzite v Mníchove.

Pozvánka na prednášku Od Nobelovej ceny k novému kilogramuJeho objav viedol k zavedeniu von Klitzingovej konštanty, ktorá je jedným z kľúčových prvkov pri novej definícii kilogramu. Priniesla tak prevrat do medzinárodnej sústavy jednotiek a od 20. 5. 2019 bude mať kilogram už pevne stanovenú hodnotu. Jeho výskum sa v súčasnosti zameriava na vlastnosti nízko dimenzionálnych elektronických systémov, najmä pri nízkych teplotách a vysoko magnetických poliach. Medzinárodná sústava jednotiek (sústava SI) predstavuje základ pre všetky merania. Dlhodobé porovnávanie prototypu kilogramu s ostatnými hmotnostnými štandardmi naznačuje, že prototyp nie je stabilný v čase, preto sa vedci rozhodli definovať jednotky sústavy SI cez základné konštanty prírody.

Prednáška  sumarizuje  využitie  kvantového Hallovho javu v metrológii so zameraním na nahradenie kilogramu pevnou hodnotou Planckovej konštanty.

Držiteľ Nobelovej ceny prof. Klaus von Klitzing navštívi Slovensko na pozvanie Nadácie Tatra banky, Petit Academy, Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.

Prednáška na tému Od Nobelovej ceny k novému kilogramu sa uskutoční v pondelok 29. apríla 2019 o 16.00 hod. v Aule Magna, Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Ilkovičova ul. 2, Bratislava. Tlmočenie do slovenčiny je zabezpečené. 

Vstup na prednášku je voľný, avšak kvôli obmedzenej kapacite je potrebné sa zaregistrovať na https://uniba.sk/klitzing

Zaregistrovať sa môžete tiež na www.nadaciatatrabanky.sk/klitzing_registracia

 

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky