Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Medzinárodní experti veľmi pozitívne o úspechoch jadrových fyzikov zo SAV

Monika Tináková

prof. Šajgalík počas stretnutia o CERN-e

S návštevou Fabioly Gianotti, generálnej riaditeľky CERN-u, bolo koncom uplynulého týždňa úzko spojené aj zasadnutie Výboru Európskej komisie pre budúce urýchľovače (European Committee for Future Accelerators). Konalo sa na pôde SAV a hlavnou témou bola oblasť využívania urýchľovačovej techniky v rôznych vedných disciplínach. Gabriela Gianotti je členkou tohto výboru a z úst našich odborníkov v oblasti jadrovej a časticovej fyziky si vypočula, čo všetko Slovensko ako člen CERN-u v oblasti výskumu jadrovej a časticovej fyziky robí.

„Počas doobedňajšieho aj poobedňajšieho programu vystúpili v programe poprední predstavitelia jadrovej fyziky, ktorí rozprávali o našich aktivitách v oblasti využívania urýchľovačov, predstavili spoluprácu slovenských podnikateľov s CERN-om a plány do budúcna pri kreovaní ďalších medzinárodných spoluprác, a hovorilo sa aj o vzdelávaní našich žiakov a študentov v oblasti fyziky a o popularizácií vedy v tejto oblasti,“ povedal Martin Venhart, člen Predsedníctva SAV, ktorý s CERN-om spolupracuje.

Slovensko je členom CERN-u už od roku 1993. Naši vedci a odborníci sa podieľali na vzniku experimentov ATLAS a ALICE, a to od návrhov fyzikálnych programov až po konštrukciu detektorov, zber dát, ich analýzu a interpretáciu. Od roku 2016 pôsobia slovenskí vedci aj na experimente ISOLDE.

„Poobedňajšiu časť prezentácie slovenskej výskumnej práce v súvislosti s CERN-om som otvoril detailným popisom toho, čo vlastne na Slovensku skúmame v oblasti jadrovej fyziky a aké je to nesmierne dôležité pre náš jadrový priemysel. Zameral som sa najmä na experimenty IS521 a IS581 na experimentálnom zariadení ISOLDE v CERN-e, ktoré navrhli a vedú fyzici z Fyzikálneho ústavu SAV. V súčasnosti sú to jediné experimenty v CERN-e, ktoré sú pod slovenským vedením,“ povedal Martin Venhart.

Martin Venhart a ďalší kolegovia počas stretnutia o CERN-e

Fabiola Gianotti zdôraznila na pôde SAV pri stretnutí s prof. Pavlom Šajgalíkom, nakoľko je dôležité vychovávať mladú generáciu talentovaných fyzikov, ktorá je budúcnosťou fyzikálneho výskumu. CERN svojim členským krajinám každoročne otvára dvere, aby mohli do najväčšieho laboratória časticovej fyziky na svete poslať žiakov na stáž.

„Na budúci rok sme vybrali Slovensko, takže vaši žiaci budú mať jedinečnú príležitosť naučiť sa niečo nové a výnimočné,“ povedala Fabiola Gianotti.

Po porade za zatvorenými dverami Výbor ECFA predniesol svoje závery, ktoré si vytvoril na základe prednesených príspevkov. Pozitívne hodnotil rozmanitosť výskumu v oblasti časticovej a jadrovej fyziky na Slovensku. Výbor špeciálne ocenil skupinu z Oddelenia jadrovej fyziky Fyzikálneho ústavu SAV, pretože sa im v krátkom čase podarilo rozšíriť oddelenie o kvalitných pracovníkov a mladých doktorandov.

„Keď som sa pred 8 rokmi vrátil na Slovensko po skončení zahraničných výskumných pobytov, na oddelení bol jediný doktorand a okrem mňa nijaký post-doktorand. Dnes máme ôsmich doktorandov a troch post-doktorandov, a to nielen domácich, ale aj zahraničného účastníka programu SASPRO. Títo mladí ľudia sú skutočným motorom výskumu a vďaka ich práci a obetavosti sme dosiahli vCERN-e obrovský úspech so spektrometrom TATRA,“ dodal Martin Venhart.

Výbor vyjadril veľké znepokojenie nad faktom, že v súčasnosti v Slovenskej republike nie je ani jeden ERC grant. Výskumným skupinám odporučil väčšiu snahu o zvýšenie podielu súťažného financovania CERN-ovských experimentov, a to aj na európskej úrovni. Tieto závery Výbor zhrnie a bude ich adresovať v podobe otvoreného listu ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR Martine Lubyovej.

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: SAV

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky