Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Medzinárodná konferencia o röntgenovej optike v astronómii

VEDA NA DOSAH

Ilustračná snímka: Pohľad na Prahu

V Prahe sa začiatkom decembra uskutočnilo medzinárodné podujatie za účasti odborníkov, ktorí sa zaoberajú röntgenovou astronómiou – AXRO 2017. Diskutovalo sa o súčasných i plánovaných družiciach Európskej kozmickej agentúry, ako sú  ATHENA, SMILE, THESEUS, eXTP a ďalšie. Organizátorom podujatia boli Astronomický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., České vysoké učení technické v Prahe a Ministerstvo dopravy ČR.  Na konferencii sa zúčastnilo 57 odborníkov z 12 krajín sveta  včítane USA alebo Číny.

Na programe bolo pripravených rekordných 53 príspevkov, z toho 45 prednášok a 8 vedeckých posterov. Na konferencii boli predstavené významné kozmické projekty Európy, USA a Číny, v niekoľkých prípadoch so spoluúčasťou tímov z ČR, včítane Astronomického ústavu AV ČR. Súčasťou programu bola aj návšteva Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově.

Delegácia Čínskej ľudovej republiky predstavila nový projekt veľkej čínskej družice eXTP, na ktorej sa predpokladá výrazná európska účať a tiež zaujímavý projekt Einstein Probe, ktorý je už vo fáze realizácie. Prof. John Nousek z USA s českými koreňmi, predstavil výsledky 13 rokov práce družice SWIFT, kde je hlavným riešiteľom  a ďalší americkí účastníci zase predstavili nové projekty plánované v Spojených štátoch.

Podnetná bola aj tento rok vedecká sekcia konferencie, ktorú uviedol prof. Vladimír Karas, riaditeľ Astronomického ústavu AV ČR, s príspevkom zaoberajúcim sa témou čiernych dier a sprievodných javov v ich blízkosti. Rozšírenie pozorovacieho okna do vesmíru o röntgenový odbor spektra prinieslo v minulosti úplne kľúčové poznatky o dejoch vo vesmíre, najmä tých, kde je hmota vystavená extrémnym podmienkam, ako práve v blízkosti obrích čiernych dier. Intenzívne röntgenové žiarenie produkujú najmä systémy, v ktorých prúdi hmota na neutrónovú hviezdu, čiernu dieru alebo na bieleho trpaslíka. Vo vzdialenom vesmíre (teda v iných galaxiách) potom ide často o objekty, v ktorých práve prebieha tzv. Gama záblesk (teda prebieha zvláštny druh supernovy, prípadne kolízie dvoch kompaktných objektov). Ďalším druhom zdrojov röntgenového žiarenia sú aktívne galaktická jadrá.

účastníci konferencie o o röngenovej optike v astronómii

Vedci zo šiestich krajín sveta sa spojili v návrhu projektu strednej röntgenovej družice THESEUS, ktorá je teraz medzi horúcimi kandidátmi možných realizovaných projektov ESA. Či bude misia skutočne realizovaná, bude vyhodnotené na konci tohto roka. Na návrhu a vedeckom zdôvodnení družice sa významne podieľajú práve vedci z českých inštitúcií vrátane Astronomického ústavu Akadémie vied Českej republiky.
Ako už bolo spomenuté, na konferencii boli prezentované súčasné výsledky z prípravy veľkého európskeho röntgenového kozmického ďalekohľadu ATHENA, ktorý by mal vyštartovať do vesmíru v roku 2028. Ten bude okrem iného sledovať, ako sa v mladom vesmíre z množstva horúceho plynu postupne začali formovať galaxie, ako sa tieto galaxie zrážali, rástli a vytvárali veľkorozmerné štruktúry kozmickej pavučiny, ktoré pozorujeme vo svojom okolí dnes a ako spolu s galaxiami rástli aj obrie čierne diery. Tieto pozorovania nám umožňujú lepšie porozumieť tomu, ako vesmír fungoval od okamihu, keď sa v ňom začali tvoriť prvé hviezdy a akú úlohu hral horúci plyn a plazma pri utváraní sveta, v ktorom žijeme. Niet preto divu, že o družici aj stave jej prípravy zaznelo hneď 5 príspevkov.

Pozadu nezostane ani pripravovaná družica SMILE,, na ktorej návrhu sa podieľali vedci z Astronomického ústavu AV ČR a ktorá bude od roku 2021 skúmať Slnko. Spomenuté boli tiež malé, ale významné české projekty: družica VZLUSAT, ktorá úspešne pracuje vo vesmíre od júna 2017, či účasť českých vedcov na raketovom experimente americkej NASA.

Významnou  témou bola tiež stavba veľkého vesmírneho röntgenového ďalekohľadu, v súčasnej dobe technologicky veľmi náročná úloha. Vyžaduje spoluprácu odborníkov z rôznych odborov v širokej medzinárodnej spolupráci. Pred začatím stavby optiky ďalekohľadu je potrebné zvládnuť niektoré doteraz nevyriešené technické problémy. Odborníci na pražskom stretnutí riešili inovačné technológie röntgenovej optiky založené na tenkých vrstvách kremíka, pokročilé technológie tvarovanie tenkého skla či metrologické testy a meranie.  Mnohými  z týchto technológií  sa zaoberajú aj českí vedci, ktorí v tomto odbore dosiahli medzinárodne uznávané výsledky.

 

Informácie poskytol: tlačový tajomník Astrologického ústavu AV ČR Pavel Suchan

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Viac informácií nájdete na webovej stránke konferencie: www.axro.cz

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky