Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Lietajú k hraniciam vesmíru

Martina Pitlová

skCUBE – prvá slovenská družica poletí do vesmíru v máji

„Vesmír je veľmi zaujímavé miesto. Je to náš novodobý oceán, skrývajúci záhady a nové svety, a je plný nepoznaných možností a príležitostí.“

Týmito slovami sa nám prihovárajú na svojej webovej stránke členovia Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity – SOSA. Občianske združenie sa snaží popularizovať vesmírny výskum na Slovensku, a taktiež sa zasadzuje o vstup Slovenska do Európskej vesmírnej agentúry ESA a Európskeho južného observatória ESO. SOSA organizuje verejné prednášky a workshopy, a tým zvyšuje povedomie o potrebe rozvoja kozmického výskumu a priemyslu na Slovensku.

Popularizácia vesmírnych aktivít

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity má niekoľko cieľov, pričom jedným zo základných, je popularizáciaTím SOSA na tlačovej konferencii pri predstavovaní prvej slovenskej družice skCUBE vesmírnych aktivít v slovenskej verejnosti. Pýtate sa prečo je potrebné popularizovať vesmír? „Výskum vesmíru je totiž na Slovensku mnohokrát mylne vnímaný ako “príliš drahá zábava”, ktorú si môžu dovoliť iba najbohatšie štáty sveta. Ľudia častokrát nevedia, aký zmysel má do vesmíru lietať, alebo ako by sa mohlo Slovensko do výskumu vesmíru zapojiť. Preto na rôznych podujatiach, konferenciách či priamo v slovenských médiách obhajujeme vesmírne aktivity ako zdroj vedeckého a ekonomického rozvoja, ktorý má praktické dôsledky na kvalitu života – či už vo forme technických inovácií (napr. satelitná navigácia, telekomunikácie, meteorológia, a pod.) alebo prenosu technológií do iných odvetví ľudskej činnosti (napr. do medicíny, poľnohospodárstva, atď.)“, vysvetľuje Alexander Kutka, zakladajúci člen SOSA.

Podpora technologického vývoja

Ďalším cieľom Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity je technologický vývoj. Preto sa v občianskom združení venujú vývoju vlastných technológií, súvisiacich s výskumom vesmíru, akým je napríklad vypúšťanie stratosférických balónov, stavba prvej slovenskej družice či vývoj vlastného kozmického trenažéra.

Vzdelávanie

Vesmír je budúcnosť a budúcnosť patrí mladej generácii, z tohto dôvodu sa SOSA venuje vzdelávaniu detí a mládeže. Formou rôznych projektov a súťaži predstavujú vesmír ako zdroj poznania, dobrodružstva a inšpirácie. Motivujú tým mladých ľudí k štúdiu fyziky a matematiky a tiež ďalších príbuzných odborov, ktoré sú nevyhnutné pre profesionálnu prácu v kozmickom odvetví.

Spolupráca s ESA

SOSA si tiež kladie za cieľ podporovať spoluprácu s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA za angl. European Space Agency), zjednodušene povedané „európska NASA“, v rámci ktorej kooperujú takmer všetky štáty Európy na výskume vesmíru a na vývoji špičkových technológií, ktoré sú potrebné k tomuto výskumu.

Členovia a členky

Vedenie organizácie SOSA zastupujú jej predseda Jakub Kapuš, ďalej Miroslav Mocák a Jaroslav Erdziak. K ďalším členom patria Michaela Musilová, ktorá v roku 2014 absolvovala simulovanú misiu v Mars Desert research Station v USA. Jej vedeckým smerom je astrobiológia so zameraním na extrémofilyorganizmy žijúce v extrémnych podmienkach, ako sú oceánske priekopy alebo pevninské ľadovce. Michaela Brchnelová – mladá nádejná vedkyňa, ktorá sa už ako 17-ročná dokázala presadiť medzi viac ako 1700 účastníkmi najprestížnejšej celosvetovej súťaže mladých vedcov Intel ISEF. Venuje sa výskumu vysokoenergetických častíc, ktoré na Zem prichádzajú z našej Galaxie. Momentálne študuje Aerospace Engineering na Technickej univerzite v holandskom Delfte. Mladý talentovaný astrofyzik Norbert Werner, ktorý sa v rámci výskumu venuje supermasívnym čiernym dieram a ich vplyvu na rozloženie hmoty vo vesmíre. Je objaviteľom tzv. „Vesmírnej pavučiny“, ako aj ďalších objavov na poli výskumu zloženia a štruktúry vesmíru. Momentálne pôsobí ako samostatný vedecký pracovník v Ústave časticovej astrofyziky a kozmológie Stanfordskej univerzity v Kalifornii, USA.Tím SOSA uzatvára milovník lietania a extrémnych športov Robert Vokál. Ten by sa v blízkej dobe mal pravdepodobne ako druhý Slovák po Ivanovi Bellovi dostať do vesmíru. Vďaka výhre v súťaži zažije suborbitálny let do výšky 110 km na palube kozmickej lode XCOR Lynx. V SOSA je hlavným tvorcom vzdelávacieho seminára NoGravity. Verejnosti sa snaží ukázať, že vesmír pre nás nie je nedosiahnuteľný, keď človek chce a ide za svojim túžbami.

Spracovala: Martina Pitlová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky