Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvantová fyzika v zakrivenom priestore

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Tóny hudby uvádzajú dokument, ktorý nás vovedie do sveta kvantovej fyziky, do sveta, ktorý si možno neuvedomujeme, ale pre mnohých vedcov sa stal láskou na celý život.

Mgr. Andrej Gendiar, PhD. z Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied je jedným z takýchto vedcov.  Preto sa stal i odborným garantom a hlavným protagonistom popularizačného filmu s názvom Kvantová fyzika v zakrivenom priestore z cyklu Spektrum vedy.  Svet prirovnáva k veľkej šachovnici s figúrkami, ktoré medzi sebou komunikujú a dá sa popísať množstvom rovníc.  Náš trojrozmerný vesmír môže byť stočený alebo skrivený do štvrtej, piatej alebo do vyššej, aj tisícej dimenzie. Ale žiaľ nie sme schopní toto skrivenie, alebo stočenie nijako pozorovať. 

Jeffrey Weeks, geometer z Janovy z Talianska si myslí že „štvrtý rozmer je niečo ako slnko, mesiac a planéty, je to niečo, čo už existuje. Preto ak sa človek na Slovensku, v Japonsku, alebo Nigérii začne zaoberať štvrtým rozmerom bude pozorovať to isté, pretože objavuje, ale netvorí. Ak ľudia začnú s myšlienkou štvrtého rozmeru, s predmetmi v ňom a budú premýšľať o tvare platónskych telies vo štvrtom rozmere, o základných mnohostenoch, všetci prídu na to, že ich je šesť, že majú rovnaký tvar, symetriu, pretože je to niečo, čo budú objavovať, niečo čo už existuje. Neexistuje to vo fyzickom svete, ale v matematickom.“

Mgr. Romana Krčmára, PhD. z Fyzikálneho ústavu SAV zaujímajú magnetické látky, ktoré sa dajú opisovať štatistickými metódami. Dokument nás zavedie do Japonska na Kobe University, kde teraz pôsobí.  Vyjadruje názor, že škola by v nás mala vzbudiť záujem o predmet, o to aby sme si hľadali svoje vlastné problémy, ktoré nás zaujímajú a ktoré si myslíme, že by sme vedeli vyriešiť.

K tomuto názoru sa pripája i Nishino Tomotoshi, asociovaný profesor z Kobe University, ktorý nás nabáda, aby komunikujeme o kvantovej fyzike...sme otvorili učebnicu. Je jedno, či to bude učebnica matematiky, fyziky alebo chémie. Na prvých troch stránkach uvidíme napísané bežné veci. Hovorí, že „veda je v skutočnosti štúdium, ktoré tieto bežné veci spochybňuje. Na prvých troch stránkach sú veci o ktorých by sme mali veľa pochybovať.“ Ak by sme sledovali históriu vedy, tak by sme zistili, že práve na týchto stránkach boli v rôznych obdobiach veľké omyly, alebo nové objavy, ktoré sa zrodili počas písania týchto učebníc. Nishino Tomotoshi preto hovorí, aby sme neprijímali učebnice vcelku, bez pochybností. Vyzýva nás „riadne si pozrite prvé tri strany a majte pochybnosti. Toto je tajomstvo potešenia z vedy.“

rovnice a iné zaujímavosti z kvantovej fyziky...Kvantová mechanika používa matematický jazyk, ale tento jazyk vedie k veľkému množstvo rovníc. Film končí slovami Andreja Gendiara, ktorý vyznáva, že by potreboval niečo nové, že by potreboval niečo, kde by pracoval v priestore, ktorý by bol oveľa menší, kde by pracoval efektívnejšie a rýchlejšie. Potreboval by nový jazyk.

Kvantovej fyzike sa vedci venujú už niekoľko desaťročí. Hoci ide vývoj prudko dopredu a každým dňom sa objavujú nové a nové poznatky, cesta je stále otvorená…

Tento zaujímavý dokument z dielne Iva Brachtla je možné si pozrieť vo videoarchíve na portáli Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Cyklus dokumentov Spektrum vedy, ktorý bol odvysielaný Slovenskou televíziou je popularizačný projekt, ktorý vznikol v spolupráci Centra vedecko-technických informácií SR , Slovenskej akadémie vied a Slovenskej televízie.

 

© CVTI SR – Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, 2013

 

Spracovala: Alena Oravcová, CVTI SR

Foto: filmový dokument „Kvantová fyzika v zakrivenom priestore“

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky