Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Domáce úlohy z fyziky ako ich nepoznáte

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: výučba fyziky; Pixabay.com /geralt/

Vyučovací proces na Slovensku je založený na memorovaní a prepisovaní školských poznámok z daného predmetu, učitelia nestíhajú poriadne vysvetliť zadania k domácim úlohám, nie to ich ešte skontrolovať. Výhode informačných a komunikačných technológií a ich využitia na pôde školy sa vo svojom príspevku Domáce úlohy z fyziky ako ich nepoznáte (Physics Homeworks as You Don´t Know Them) venujú Jana Šimonovičová a jej školiteľka Simona Belicová, Katedra fyziky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre.

Autorky upozornili na jednoduchosť používania domácich úloh pre žiakov a taktiež na rozdiely medzi klasickou domácou úlohou, písanou perom a medzi domácou úlohou, ktorú má učiteľ možnosť vytvoriť práve pomocou informačných a komunikačných technológií. „Používame systém LMS Moodle, v ktorom máme možnosť pracovať a vyskúšať ho pri tvorbe domácich úloh z oblasti Elektriny. Na portáli www.amos.ukf.sk sme vytvorili 52 úloh s využitím 7 rôznych typov úloh. Zamerali sme sa hlavne na typ úlohy Cloze (vložené odpovede).“

Jana Šimonovičová konštatovala, že prínos tejto práce spočíva v tom, že ľudia pozerajú na fyziku ako na nočnú moru spojenú z matematiky, počítania a nekonečných domácich úloh, čomu by práca mala zabrániť. „Práca je ale taktiež venované aj odbornej verejnosti, aby aj učitelia vedeli, že domáca úloha vie byť pri použití moderných technológií aj zaujímavejšou.“

V úvode príspevku sa autorky venovali teórii domácej úlohy písanej perom. V ďalších kapitolách sa zamerali na informačné a komunikačné technológie, konkrétne LMS Moodle, s ktorým pracovali. „Našu pozornosť so všetkých typov sme venovali práve Cloze úlohe. Myslíme si, že práve tento typ úlohy je najvhodnejší pre opakovanie a fixáciu najmä teoretických vedomostí nadobudnutých v priebehu vyučovacích hodín. Opísaný typ úlohy je výhodný pre učiteľa na kontrolu žiakových vedomostí, nakoľko má učiteľ možnosť overiť si žiakove poznatky z teórie, vzorcov, poprípade vyriešenej úlohy v jednom.“

Náplňou tohto príspevku je zvýraznenie výhod používania elektronických domácich úloh a návodom na tvorbu pomocou systému LMS Moodle, ktorý používa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, v podobe portálu amos.ukf.sk. „Na tomto portáli sme vytvorili 52 domácich úloh, ktoré budú použité k testovaniu na stredných školách. So skúseností môžeme povedať, že najmenej používaný typ úlohy je práve Cloze úloha,“ uzatvárajú autorky.

Príspevok vyšiel v rámci zborníka Študentskej vedeckej konferencie 2018 Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. (zborník)

Študentské vedecké konferencie sú jedinečnou príležitosťou pre študentov prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej práce, vyskúšať si a zažiť jedinečnú atmosféru vedeckej konferencie a v neposlednej miere aj získať možnosť publikovať svoj prvý príspevok. Pre mnohých študentov je to možno prvá, avšak veľmi dôležitá osobná skúsenosť s vedeckým životom.

Tentokrát mali možnosť stretnúť sa študenti Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici na spoločnej Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK). Konferenciu hostila Fakulta prírodných vied UKF v Nitre. Študenti bakalárskeho, magisterského a prvého ročníka doktorandského štúdia úspešne prezentovali výsledky svojho výskumu v sekciách konferencie: Biológia; Ekológia a environmentalistika; Fyzika, Chémia a Matematika; Geografia a regionálny rozvoj; Informatika; Didaktika biológie, geografie; Didaktika matematiky, fyziky, informatiky a techniky.

 

Informačný a foto zdroj:

https://konferencie.ukf.sk/index.php/svk/svk2018 (september 2018)

autori príspevku: Jana Šimonovičová; Školiteľ: Simona Belicová

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /geralt/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky