Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Využitie nových syntetických postupov pri príprave prírodných látok

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto; zdroj: Pixabay.com

Na štúdium využitia nových syntetických postupov pri príprave prírodných látok patriacich do skupiny alkaloidov, vyznačujúcich sa svojou mimoriadnou biologickou aktivitou je zameraný projekt Ing. Lívie Dikošovej z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU).

Projekt nesie názov Izoxazolidín-4,5-dioly ako východiskové látky v príprave polyhydroxylovaných piperidínových alkaloidov. Je založený na využití 4,5-nesubstituovaných 2,3-dihydroizoxazolov (dihydroizoxazoly = päťčlánkové heterocyklické zlúčeniny s labilnou N,O-väzbou a s reaktívnou dvojitou väzbou), ktorých príprava bola v minulosti publikovaná práve výskumnou skupinou Ing. Lívie Dikošovej.

„Takto pripravené zlúčeniny sú následne transformovateľné prostredníctvom dihydroxylačných reakcií na izoxazolidín-4,5-dioly. Vzhľadom na to, že doposiaľ boli uverejnené len dve práce týkajúce sa ich využitia v reakciách s Wittigovými resp. Horner-Wadsworth-Emmonsovými činidlami, rozhodli sme sa dôkladnejšie preskúmať túto problematiku s cieľom aplikovať daný postup v syntéze nových stavebných blokov komplexnejších farmakologicky aktívnych látok. Výsledkom by mali byť nielen nové poznatky o reaktivite izoxazolidín-4,5-diolov vo Wittigových a Horner-Wadsworth-Emmonsových reakciách, ale aj následné využitie získaných medziproduktov v syntéze šesťčlánkových dusíkatých heterocyklických zlúčenín, patriacich do skupiny prírodných alkaloidov,“ priblížila Ing. Lívia Dikošová.

V súčasnosti už bolo v laboratóriu uskutočnených niekoľko experimentov zaoberajúcich sa reaktivitou izoxazolidín-4,5-diolov vo Wittigových a Horner-Wadsworth-Emmonsových reakciách a ich výsledky nasvedčujú, že naozaj ide o veľmi zaujímavú problematiku vedúcu k mnohým novým a neočakávaným poznatkom.

„Ako výskumná skupina dúfame, že takto pripravené zlúčeniny a najmä syntetické postupy vedúce k ich príprave budú základom pre ďalší výskum a obohatia tak vedeckú obec na medzinárodnej úrovni. Keďže sa tento projekt zaoberá transformáciami a taktiež prípravou organických zlúčenín patriacich do skupiny heterocyklov tvoriacich mnohé biologicky aktívne látky, získané poznatky by mohli byť následne zužitkované ako inšpirácia pre nové a efektívnejšie prístupy v syntézach látok vyznačujúcich sa svojim farmakologickým účinkom,“ podotkla autorka projektu.

Projekt Izoxazolidín-4,5-dioly ako východiskové látky v príprave polyhydroxylovaných piperidínových alkaloidov patrí medzi projekty, ktorým bol udelený grant STU.

*********************************************

Rektor STU Robert Redhammer udeľoval granty mladým vedcom už po 9. raz. Každý z podporených mladých vedcov získal príspevok vo výške tisíc eur. Odovzdávanie grantov sa uskutočnilo v Aule D. Ilkoviča začiatkom mája 2018. Granty si prevzali mladí vedci zo všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, najsilnejšie zastúpenie má Stavebná fakulta (SvF) či Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT).

Rektor STU Robert Redhammer vysvetlil, že univerzitný grantový program pre mladých je „školou“ písania úspešných projektov a vyzýva riešiteľov, aby sa postupne uchádzali o národné a medzinárodné granty a nadväzovali kontakty s výskumnými kolektívmi v zahraničí. Na tento grantový program nadväzuje na STU ďalší pre skúsenejších vedcov – Grantový program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. STU finančne odmeňuje aj najlepšie vedecké publikácie a aj tímy, ktoré sa zapájajú do medzinárodných konzorcií a uchádzajú sa o medzinárodné granty.

 

Odborný garant textu: Ing. Lívia Dikošová z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila. VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky