Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Ako vznikajú liečivá

VEDA NA DOSAH

Každý z nás prichádza počas svojho života do styku s liekmi. Niekomu lieky pomáhajú proti bolesti, inému zmierňujú prejavy dlhotrvajúcich chronických ochorení, ktoré ešte nevieme liečiť, a ďalším zase zachraňujú život. Aby liek mohol prísť k nám, musí prejsť dlhú cestu, na začiatku ktorej je nápad. Pre vedeckého pracovníka takýto nápad predstavuje začiatok určitého „dobrodružného pátrania“, ktoré nám v januárovej Vedeckej cukrárni priblížila naša hostka.

História nám ponúka množstvo príkladov toho, ako vedomosti o liečivých látkach išli ruka v ruke s rozvojom vedy. Prvé presnejšie definované predstavy o liečivách sa objavili spolu s rozvojom organickej chémie v 19. storočí. Odvtedy uplynulo viac ako 100 rokov. Dnes sa pri navrhovaní nových liečiv využíva široké spektrum vedeckých metód: virtuálny skríning, molekulové modelovanie, kvantovo-chemické výpočtové metódy, QSAR a iné. Na niektorých príkladoch liečiv sme si ukázali, ako tieto metódy fungujú a načo sa používajú.

Kto je Magdaléna Májeková

RNDr. Magdaléna Májeková, PhD. pracuje na oddelení biochemickej farmakológie Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV. Počas svojej doterajšej kariéry sa zaoberala metódami na výpočet van der Waalsových polomerov, štúdiom nukleových kyselín či molekulovým modelovaním a navrhovaním liečiv, ktorým sa zaoberá dnes. Je zodpovednou riešiteľkou niekoľkých medzinárodných a národných projektov z oblasti navrhovania liečiv pre chronické a infekčné ochorenia. Je spoluautorkou dvoch patentov. V roku 2000 bola členkou kolektívu oceneného cenou SAV. Je členkou Slovenskej chemickej spoločnosti i medzinárodných spoločností Meditteranean Neuroscience Society a The Cheminformatics and QSAR Society.

Čo je Vedecká cukráreň

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

SÚVISIACE ČLÁNKY

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky