Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako vznikajú liečivá

VEDA NA DOSAH

Liek: zmes viacerých látok – liečivo (á), látky na spájania, vytvorenie objemu, farbivá,...

Farmakológia (pharmakon – liek, droga, jed) je vedný odbor, ktorý študuje účinky, metabolizmus a použitie chemických látok liekov v liečbe chorôb. Zjednodušene povedané, skúma účinky liekov na biologické systémy. Je to veda o liečivách. Zahŕňa vedomosti ohľadom zdrojov, chemických vlastností, biologických efektov a terapeutického použitia liekov. Nie je základom iba pre medicínu, ale aj farmáciu, ošetrovateľstvo, zubné lekárstvo a veterinárnu medicínu. Má za cieľ tiež navrhovanie a tvorbu nových liečiv a tu už hovoríme o farmaceutickej chémii.

Každý z nás prichádza počas svojho života do styku s liekmi. Niekomu lieky iba pomáhajú pri bolesti, inému zmierňujú prejavy dlhotrvajúcich chronických ochorení, ktoré ešte nevieme liečiť a ďalším zase zachraňujú život. Aby liek mohol prísť k nám, musí prejsť dlhou cestou, na začiatku ktorej je nápad. Pre vedeckého pracovníka takýto nápad predstavuje začiatok určitého „dobrodružného pátrania“, ktoré Magdaléna Májeková priblížila vo svojej prezentácii v rámci podujatia Bratislavská vedecká cukráreň.

RNDr. Magdaléna Májeková, PhD., pracuje na oddelení biochemickej farmakológie Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV. Počas svojej doterajšej kariéry sa zaoberala metódami na výpočet van der Waalsových polomerov, štúdiom nukleových kyselín či molekulovým modelovaním a navrhovaním liečiv, ktorým sa zaoberá dnes. Je zodpovednou riešiteľkou niekoľkých medzinárodných a národných projektov z oblasti navrhovania liečiv pre chronické a infekčné ochorenia. Je spoluautorkou dvoch patentov, v roku 2000 bola členkou kolektívu oceneného cenou SAV. Je členkou Slovenskej chemickej spoločnosti, medzinárodných spoločností Meditteranean Neuroscience Society a The Cheminformatics and QSAR Society a rada sa venuje popularizácii vedy.

 

Viac o prednáške Magdalény Májekovej na tému ako vznikajú liečivá sa dozviete v e-novinách NCP VaT Vedecký kaleidoskop

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Fotozdroj: prezentácia RNDr. Magdaléna Májeková, PhD. 

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky