Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Udalosť roka: 50. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády v SR a ČR

Marta Bartošovičová

Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. (prvý sprava v 1. rade) je prezidentom IChO 2018 za Slovensko

Medzinárodná chemická olympiáda (International Chemistry Olympiad – IChO) je vyvrcholením stredoškolských chemických súťaží z celého sveta, v ktorej si každý rok merajú sily stovky najúspešnejších riešiteľov. Jubilejný 50. ročník IChO sa uskutoční v dňoch 19. – 29. júla 2018. Hlavnými usporiadateľmi sú Univerzita Komenského v Bratislave a Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe.

Po 50-tich rokoch sa medzinárodná chemická olympiáda vracia tam, kde vznikla. Po prvýkrát je organizovaná v spolupráci dvoch krajín, a to pod sloganom „Back to Where It All Began“. Prestížna svetová súťaž bola totiž založená v bývalom Československu.

Záštitu nad olympiádou prevzali: minister školstva, mládeže a telovýchovy ČR Robert Plaga, slovenská ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal a Český olympijský výbor.

Logo 50 th IChO 2018Medzinárodná chemická olympiáda – IChO 2018 bude vyvrcholením dvojročných príprav. „Ide o jubilejný ročník a zároveň si pripomíname 100 rokov od založenia Československa. Chceli sme preto prekonať očakávania a pripraviť pre hostí program, aký olympiáda ešte nezažila,“ vysvetlil hlavný organizátor Petr Holzhauser z VŠCHT Praha. Ďalej uviedol: „Verím, že sa všetko podarí a naši hostia si užijú desať dní plných chémie, zábavy a spoznávania krás Slovenska a Česka.“

„Možnosť organizovať Medzinárodnú chemickú olympiádu je veľké privilégium. Predchádzajúci ročník bol v Thajsku a ceremoniály sa konali dokonca pod záštitou kráľovskej rodiny. Už teraz vieme, že nad nasledujúcim ročníkom, ktorý bude v Paríži, prevzal záštitu nositeľ Nobelovej ceny za chémiu Jean Marie Lehn,“ povedal Karel Melzoch, rektor Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe.

Samotná súťaž sa uskutoční na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Porota bude pracovať v Prahe, kde bude aj slávnostné vyhodnotenie. Účastníci prídu z 82 krajín z piatich svetadielov. Počet súťažiacich by mal po prvý raz prekročiť hranicu 300.

Po odbornej stránke sa Slovensko na IChO 2018 podieľa zabezpečením praktických prípravných a súťažných úloh. Vedúci autorských kolektívov sú zároveň členmi SCHS, za organickú chémiu doc. RNDr. Martin Putala, PhD., za fyzikálnu chémiu RNDr. Erik Szabó, PhD. a za analytickú chémiu RNDr. Pavol Tarapčík, CSc. a Ing. Elena Kulichová. Prezidentom IChO 2018 za Slovensko je doc. RNDr. Martin Putala, PhD., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Program 50. ročníka IChO

Program jubilejného ročníka je pripravený tak, aby účastníci okrem súťaženia spoznali aj krásy Slovenska. Otvárací ceremoniál sa uskutoční dňa 20. 7. 2018 o 9.30 hod. v bratislavskej Starej tržnici. Odtiaľ sa delegácie presunú na hrad Červený Kameň, kde bude program pokračovať historickými hrami a vyvrcholí večernou uvítacou recepciou. Víkendový program bude zahŕňať celodenný výlet do Banskej Štiavnice, športové a spoločenské aktivity. V pondelok 23. 7. 2018 je na programe praktická časť súťaže a v stredu 25. 7. 2018 teoretická časť. Vo štvrtok sa študenti presúvajú do Českej republiky, kde ich v sobotu 28. 7. 2018 v pražskom Rudolfine čaká záverečná ceremónia spojená s odovzdávaním cien.

Kto bude reprezentovať Slovensko?

Proces výberu slovenskej reprezentácie na 50. Medzinárodnú chemickú olympiádu bol dlhý a náročný. Pozvánku na teoretické sústredenie získalo 11 najlepších účastníkov národného kola chemickej olympiády, kde absolvovali niekoľko prednášok a testov. Na praktické sústredenie postúpilo 8 najlepších a na tretie sústredenie, ktoré zahŕňalo aj simuláciu medzinárodnej olympiády, dostalo pozvánku len 6 študentov, z ktorých sa štyria najlepší nominovali na IChO.

Výsadu reprezentovať Slovensko medzi svetovou elitou získali Martin Orságh (Gymnázium J. Lettricha, Martin), Peter Rukovanský (Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Zámky), Michal Chovanec a Peter Gonda (Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza).

Naši reprezentanti pravidelne získavajú medailové umiestnenia a dokonca aj zlaté. Na základe doterajších výsledkov majú aj súčasní reprezentanti reálnu šancu uspieť v konkurencii viac ako 300 najlepších mladých chemikov z celého sveta. 

Súťažiaci na 48. ročníku IChO v Gruzínsku

Súťažiaci na 48. Medzinárodnej chemickej olympiáde v Gruzínsku

Z histórie Medzinárodnej chemickej olympiády

Prvá Medzinárodná chemická olympiáda (IChO) sa uskutočnila v Prahe v dňoch 18. – 21. júna 1968 v bývalej Československej socialistickej republike. Pri jej zrode stál Dr. Anton Sirota, ktorý v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Medzinárodného informačného centra IChO so sídlom v Bratislave.

„Od začiatku sa na úrovni ministerstiev krajín tzv. východného bloku presadzovalo, aby sa medzinárodné chemické olympiády organizovali len v krajinách socialistického tábora,“ spomína Dr. Anton Sirota. „Túto zásadu ale nedodržalo už Rumunsko, ktoré v roku 1974 pozvalo na IChO aj Švédsko a Juhosláviu. V ďalších rokoch potom pribúdali „západné” krajiny a tento trend sa už ovplyvniť nepodarilo. Bodku za politickými snahami dal nový organizačný poriadok, ktorý pripravili dvaja slovenskí členovia celoštátnej komisie IChO, a bol schválený v roku 1976 na 8. IChO v Halle (NDR). Týmto sa otvorili dvere IChO pre všetky krajiny sveta,“ dodal Anton Sirota.

Pamätný diplom z 1. Medzinárodnej chemickej olympiády v roku1968

Pamätný diplom z 1. Medzinárodnej chemickej olympiády v Prahe v roku 1968

Medzinárodnej chemickej olympiády sa spočiatku zúčastňovali len krajiny východného bloku, avšak 12. ročník v roku 1980 sa už konal v Rakúsku. Počet účastníckych krajín odvtedy rástol a v aktuálnom ročníku sa môžeme tešiť na tímy z 82 krajín všetkých obývaných kontinentov. Po prvý raz bude prekonaný počet 300 súťažiacich. Bratislava hosťuje IChO už tretíkrát. Po 9. ročníku v roku 1977 a 17. ročníku v roku 1985 má Slovensko česť usporiadať aj jubilejný 50. ročník prestížnej olympiády.

Slovensko sa pravidelne umiestňuje v druhej desiatke zúčastnených krajín. V ére samostatnosti získalo 10 zlatých, 39 strieborných, 37 bronzových medailí a 2 čestné uznania. Niektorí z bývalých úspešných olympionikov pôsobia dodnes na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Rozpočet 50. ročníka Medzinárodnej chemickej olympiády presahuje 1,9 milióna eur. Olympiádu finančne podporili: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR, Magistrát hlavného mesta ČR Praha, Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, Bratislava Tourist Board a viacero súkromných subjektov na čele s platinovým partnerom olympiády – spoločnosťou Unipetrol.

Na webovej stránke IChO 2018 budú podrobné informácie o priebehu súťaže. Verejne dostupný bude aj pravidelný informačný denník súťaže Catalyzer.

Spracovali a redigovali: Marta Bartošovičová a Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj informácií a foto: Mária Halajová, PR IChO 2018

Zlaté výročie Medzinárodnej chemickej olympiády na UK

https://50icho.eu/

http://www.schems.sk/pedagogika/50-rocnik-medzinarodnej-chemickej-olympiady

https://www.vscht.cz/

Uverejnila: MB

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky