Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

The Scientist vytvoril rebríček TOP inovácií za rok 2019. Jednotkou je prístroj Philippa Kukuru

Tamara Leontievová

Technológia z dielne tímu Philippa Kukuru, vedca slovenského pôvodu a profesora chémie, sa umiestnila na prvom mieste v prestížnom rebríčku inovácií amerického vedeckého časopisu The Scientist. Prístroj dokáže zmerať hmotnosť molekúl pomocou rozptylu svetla a predstavuje významný krok k sofistikovanejším analýzam biomolekúl.

Šetrí čas a vzorky

Technológia hmotnostnej fotometrie využíva rozptyl viditeľného svetla z jednotlivých biomolekúl a umožňuje tak určovať hmotnosť molekúl rýchlejšie a efektívnejšie, ako doteraz. „Namiesto premiestňovania vzoriek do vákua, ako to vyžadovala hmotnostná spektometria (v súčasnosti používaná metóda určovania hmotnosti častíc, pozn. red.), pri fotometri je možné vzorky ponechať v tlmivom roztoku. A na rozdiel od chromatografie (separačná metóda, pozn. red), ktorá vyžaduje pomerne veľké objemy vzoriek, fotometria umožňuje odčítať výsledok merania z niekoľkomikrolitrovej vzorky, ktorá má nanomolárnu koncentráciu,“ píše časopis The Scientist. Nová metóda navyše šetrí čas: pri fotometrii trvá spracovanie merania približne dve minúty, kým v minulosti zisťovanie váhy biomolekúl trvalo asi hodinu.

Od testov čistoty až po sofistikované analýzy

Technológiu hmotnostnej fotometrie (meranie hmotnosti biomolekúl pomocou svetla) predstavil profesor Kukura a jeho tím z univerzity v Oxforde už v roku 2018 a v marci 2019 boli uvedené na trh prvé prototypy prístroja Refeyn. „Je fascinujúce, že takmer každý proces a funkcia, či už fyziologická, alebo patologická, je obvykle spojená s molekulami, ktoré v priestore a čase na seba pôsobia. Ak sme schopní molekuly presne zvážiť, môžeme určiť, či a ako interagujú,“ povedal profesor Kukura v staršom rozhovore pre portál Veda na dosah. Využitie fotometrie je veľmi rôznorodé – prístroj je možné využiť od jednoduchých testov čistoty až po kvantifikáciu interakcií medzi biomolekulami, ktorá môže viesť k skúmaniu funkcie proteínov a ich porúch pri chorobách. „Princípy nie sú nové, ale implementácia do tohto nového zariadenia je veľmi šikovná a výkonná, pretože dokáže merať každú časticu. Veľmi silný a potenciálne revolučný nástroj,“ vyjadril sa na margo inovácie H. Steven Wiley, vedecký pracovník Pacific Northwest Laboratory a porotca časopisu The Sciencist.

Zdroj: The Scientist

Spracovala: TL

Foto: KUKURA LAB

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky