Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Navrhol prototyp filtra na elimináciu ťažkých kovov v prírode

Monika Tináková

Samuel Smoter na súťaži I-SWEEEP

Rodák z Prešova Samuel Smoter na súťaži I-SWEEEP, kde sa zúčastnil spolu s Miriam Feretovou a Janou Čorňákovou, získal uplynulý rok bronzovú medailu za projekt „Eliminácia ťažkých kovov vo vodnom médiu prostredníctvom adsorbentov na báze zeolitu.“ Okrem tohto úžasného úspechu sa mu vďaka spomínanému projektu taktiež podarilo postúpiť na Medzinárodnú olympiádu mladých výskumníkov – IYIPO (International YoungInventors Project Olympiad) 2017 do Gruzínska.

Čo v prírode najlepšie absorbuje ťažké kovy?

Cieľom projektu „Eliminácia ťažkých kovov vo vodnom médiu prostredníctvom absorbentov na báze zeolitu“ bolo zistiť adsorpčnú schopnosť zeolitu a následne navrhnúť účinný a finančne nenáročný filter na zeolitovej báze. Samuel Smoter porovnával vplyv troch vybraných ťažkých kovov – kadmia, medi a olova a produktov po filtrácií nami vytvoreným filtrom na klíčivosť a rast Raphanus sativus L. Následne  vykonal analýzu obsahu ťažkých kovov zo sušiny použitých rastlín. Z  výsledkov vyplýva, že zeolit má najlepšiu adsorpčnú schopnosť pri kombinácií kadmia a medi (21,68 – 58,59 %). Preukázal aj výrazný negatívny vplyv chlórnanu sodného a kyseliny fosforečnej na adsorpciu ťažkých kovov zeolitom. Prototyp filtra vyrobený Samuelom znížil obsah vybraných ťažkých kovov o 81,77 – 89,96 %. Tolerančný index bol u rastlín zalievaných roztokmi filtrovanými cez nami vytvorený filter oproti rastlinám ovplyvneným pôvodným roztokom vyšší o 29,07 – 44,97 %. Analýza ťažkých kovov zo sušiny rastlín Raphanus sativus L. ukázala, že pri rastlinách ovplyvnených filtrovanými roztokmi sa obsah ťažkých kovov znížil oproti rastlinám ovplyvneným pôvodnými roztokmi o 14,29 – 51,13 %. Samuel v projekte overil adsorpčnú schopnosť zeolitu na kadmium a meď a negatívny vplyv kadmia, medi a olova na rastliny. Vytvoril taktiež vlastný, finančne nenáročný prototyp filtra, ktorý podľa jeho názoru dokáže eliminovať ťažké kovy.

„Môj projekt by nevznikol bez koordinácie pani RNDr. Miriam Feretovej z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove a bez pomoci TU v Košiciach, VVICB v Kapušanoch, konzultantov a samoz­rejme nemôžem zabudnúť na AMAVET a na IUVENTU,“ povedal Samuel.

na súťaži I-SWEEEP

Zo psychológa bádateľ v prírode

Samuel Smoter sa pri svojich prvých myšlienkach na budúce povolanie zamýšľal skôr nad spoločenskými vedami, ako nad tými prírodovednými. „Keď som bol mladší, vôbec som netušil, že sa dám týmto smerom. Zaujímala ma psychológia či právo, no pred pár rokmi som sa dozvedel o možnosti, akú máme na našej škole – na Gymnáziu sv. Mikuláša v Prešove. Zistil som, že už dlhé roky sa študentom, ktorí chcú robiť vlastné projekty alebo riešiť vedomostné súťaže z biológie a geografie, venuje RNDr. Miriam Feretová. Raz sa ma spolužiačka opýtala, či to nechcem skúsiť, a teda takto som sa k tomuto aj dostal. Veda ma začala každým rokom viac a viac zaujímať a myslím si, že týmto smerom sa aj oplatí pokračovať.“ opisuje svoju cestu k vede Samuel.

Rok 2017 bude výzvou v medzinárodnom meradle

Samuela čaká tento rok Medzinárodná olympiáda mladých výskumníkov. Pripravuje sa na ňu popri každodenných povinnostiach, keďže je momentálne žiakom druhého ročníka strednej školy. „Snom každého človeka, ktorý robí na vlastnom výskume, je dosiahnuť výsledky, ktoré budú užitočné pre ľudí a pre našu planétu. Aj mojím snom je vždy dosiahnuť niečo, čo by mohlo prispieť k udržateľnému svetu, a to konkrétne v oblasti, ktorej sa momentálne venujem, čiže ekológií,“ povedal Samuel. Prezradil, že je nesmierne dôležité venovať sa popri bádaní aj pohybovým aktivitám. Cez víkendy chodí s kamarátmi hrávať futbal, ale má rád aj cyklistiku a v zime sa vždy teší na lyžovanie. Samuel má aj psa, s ktorým často chodí do prírody a pri vzdelávaní nezabúda ani na výučbu cudzích jazykov. V jazykovej škole pravidelne absolvuje kurzy anglického a nemeckého jazyka. 

Biomembrány, pásomnice a ťažké kovy

Samuel momentálne so svojou spolužiačkou Miriam Feretovou pracuje na novom projekte, ktorý sa bude zaoberať biomembránami, pásomnicami a ich absorpciou ťažkých kovov. Stredoškolák má ešte dva roky na to, aby sa rozhodol, kam bude smerovať jeho vysokoškolské štúdium. Zaujímajú ho vedy o neživej prírode, ale najmä vedy o prírode živej a najviac ho do budúcna láka medicína. „Mojím celoživotným snom je mať rodinu a žiť vo svete, v ktorom nepanuje diskriminácia a netolerancia a v ktorom sa životné prostredie stáva prioritou. V oblasti vedy by som chcel v budúcnosti viesť vlastný veľký vedecký výskum,“ dodáva Samuel. 

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Ilustračné foto: archív Samuela Smotera

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky