Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Monike Sádeckej patrí pochvalné uznanie dekana FCHPT STU

VEDA NA DOSAH

Monika Sádecká

Pochvalným uznaním dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (FCHPT STU) prof. Ing. Jána Šajbidora, DrSc. za mimoriadne plnenie študijných povinností a ďalšie aktivity bola odmenená Monika Sádecká. Oslavy Medzinárodného dňa študentov sú každoročne sprevádzané oceňovaním najlepších študentov fakulty.

S. CIGÁŇOVÁ: Ako ste reagovali na zisk tohto ocenenia?

M. SÁDECKÁ: Keď mi prišiel mail, že budem ocenená, bola som prekvapená, no zároveň ma získanie ocenenia veľmi potešilo.

S. C.: Za čo konkrétne ste boli ocenená?

M. SÁDECKÁ: Bola som ocenená za dosiahnutie dobrých študijných výsledkov v akademickom roku 2017/2018.

S. C.: Čo študujete a prečo ste si vybrali práve tento odbor?

M. SÁDECKÁ: Študujem študijný program Chémia, medicínska chémia a chemické materiály. Chémia ma bavila už od základnej školy. Na gymnáziu som si rozšírila svoje teoretické poznatky a začali sme robiť prvé pokusy v laboratóriu. Chcela som pokračovať v štúdiu chémie aj na vysokej škole. Práve naša fakulta ponúkala pre mňa najzaujímavejší študijný program, ktorý spája chémiu, matematiku aj fyziku. Navyše svoje poznatky môžeme využiť pri práci v laboratóriu, kde tiež získavame praktické zručnosti a učíme sa sebadisciplíne.

S. C.: Čo vás najviac baví v rámci vášho štúdia?

M. SÁDECKÁ: Najviac ma v rámci štúdia baví, keď vidím, kde všade sa chémia nachádza v našom živote. Keď viem vysvetliť fungovanie jednotlivých javov, poznám zloženie rôznych látok. Ale tiež, ako som už spomínala, bavia ma laboratórne cvičenia, kde môžeme aplikovať naše teoretické vedomosti a vyskúšať si jednotlivé pokusy na „vlastnej koži“.

S. C.: Odporučili by ste aj ostatným študovať to? Prečo?

M. SÁDECKÁ: Štúdium na našej fakulte si vyžaduje veľa času a často veľa sebazaprenia, ale pokiaľ niekoho chémia skutočne baví, tak by som mu určite odporučila štúdium na tejto fakulte, pretože študenti tu získavajú kvalitné vzdelanie.

S. C.: Kde sa vidíte za 5 rokov? Aké máte plány v rámci vašej budúcej kariéry?

M. SÁDECKÁ: Momentálne som študentkou druhého ročníka, tak zatiaľ zisťujem, čo ma v rámci štúdia baví najviac. Viem si predstaviť, že by som po skončení inžinierskeho štúdia pokračovala v doktorandskom štúdiu, avšak ak by sa naskytla nejaká zaujímavá pracovná ponuka, tak by som ju určite neodmietla.

 

Rozhovor a foto poskytla: Monika Sádecká

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky