Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

EuCOMC XXI

VEDA NA DOSAH

Grafika EuCOMC XXI

V poradí už 21. konferenciu – Conference on Organometallic Chemistry (EuCOMC XXI) organizuje European Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS). Otvorenie konferencie sa uskutočnilo 5. júla v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PríF UK). EuCOMC XXI potrvá až do 9. júla. Konferencia je organizovaná spoločne s Univerzitou Komenského v Bratislave, Asociáciou slovenských a českých chemických spoločností a GUARANT International spol. s r. o.

Konferencie sa zúčastnia odborníci v oblasti organokovovej chémie, z celého sveta (225 účastníkov z 38 krajín všetkých 5 kontinentov). Táto udalosť ponúka vedcom či odborníkom z firiem vynikajúcu možnosť výmeny vedeckých poznatkov a skúseností z organokovovej chémie.

Program konferencie sa vzťahuje na všetky tradičné aj novo vznikajúce oblasti organokovovej chémie v rámci 5 hlavných tém:

  1. Základná organokovová chémia: syntéza, štruktúra a reaktivita
  2. Výpočtové a mechanistické štúdie o organokovových zlúčeninách a ich premenách
  3. Katalýza s využitím organokovových zlúčenín vrátane nových reakcií, stereoselektívna katalýza
  4. Organokovové zlúčeniny pre materiály a supramolekulárna chémia
  5. Biologické, liečivé, toxikologické a ekologické aspekty organokovových zlúčenín

Európsku cenu za organokovovú chémiu 2015 získal profesor Malcom L. H. Green z Oxfordskej Univerzity (Anglicko). Slávnostné odovzdávanie ceny a prednáška víťaza sa uskutoční v rámci EuCOMC XXI vo štvrtok 9. júla na PríF UK v Bratislave.

 

Ďalšie informácie, podrobný program či fotogalériu nájdete na www.eucomcxxi.eu

Zdroj a foto: www.eucomcxxi.eu

Spracovala: Bibiana Kubašková

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky