Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Budú sa prepisovať učebnice?

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto, Zdroj: www.pixabay.com

Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC) 30. decembra 2015 potvrdila objav štyroch nových chemických prvkov. Týmto objavom sa dokončí siedmy riadok periodickej tabuľky. A tak periodická sústava prvkov bude už onedlho vyzerať inak.

Objavené prvky disponujú zatiaľ dočasnými názvami a značkami. Chemický prvok 113 – ununtrium, Uut; chemický prvok 115 – ununpentium, Uup; chemický prvok 117 – ununseptium, Uus; chemický prvok 118 – ununoctium, Uuo. Oficiálny názov nadobudnú až za pár mesiacov, a to od vedeckých tímov, ktoré sa podieľali na ich objave.

Za týmito objavmi sú špičkové pracoviská zaoberajúce jadrovým, chemickým a fyzikálnym výskumom. Chemický prvok 113 objavil vedecký tím z inštitútu RIKEN v Japonsku. Chemické prvky 115, 117, 118 objavil americko-ruský tím vedcov zo Spojeného ústavu jadrových výskumov (SÚJV) v ruskej Dubne a z kalifornského laboratória Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL).

Oficiálnu a v súčasnosti platnú verziu IUPAC periodickej tabuľky/periodickej sústavy prvkov, zatiaľ s voľnými plochami pre prvky 113, 115, 117 a 118 si môžete pozrieť na www.iupac.org

 

Z histórie

Mendelejevova periodická sústava prvkov, Zdroj: www.e-chembook.euDmitrij Ivanovič Mendelejev, ruský chemik, 6. marca. 1869 prezentoval periodický zákon. Ten sformuloval na základe pozorovaní, že vlastnosti viacerých prvkov sú si podobné a táto charakteristika sa opakuje, a to pravidelne – vlastnosti prvkov sú periodicky závislé od ich protónového čísla. D. I. Mendelejev v periodickej sústave chemických prvkov vynechal miesta pre doposiaľ neobjavené, nové prvky.

V závere už len možno skonštatovať, že objav štyroch nových chemických prvkov je významný historický medzník, no súčasne spôsobil to, že knihy o chémii sú už neaktuálne. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR meniť učebnice nebude. Viac sa môžete dočítať v článku v e-novinách NCP VaT Vedecký kaleidoskop.

 

 

Zdroj: www.iupac.org www.e-chembook.eu

Spracovala a preložila: Bibiana Kubašková

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky