Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Bioplasty mieria do výroby

VEDA NA DOSAH

Zdroj: STU

Plast ako nový materiál sa začal presadzovať vo svete pred vyše 150 rokmi a dodnes sa teší obrovskému využitiu. Každá minca má však dve strany. Tou druhou je v tomto prípade nebezpečne sa hromadiaci plastový odpad, ktorý má už teraz veľmi negatívne ekologické dôsledky. Koľko rokov by muselo prejsť, aby sa ho príroda zbavila? Sú biodegradovateľné a kompostovateľné plasty, ktoré by sa mohli rozložiť v prírode za niekoľko týždňov, skutočnou alternatívou riešenia nárastu plastového odpadu? Čo vieme a čo nevieme ovplyvniť pre zníženie jeho negatívnych dôsledkov na životné prostredie? (Zdroj: CVTI SR: Veda v CENTRE 29. 5. 2014)

Základom výroby bioplastov sú dve zložky – kyselina polymliečna, ktorá sa vyrába zo škrobu a polyhydroxybutyrát – rovnako biomateriál, produkovaný baktériami. Stačí baktériám poskytnúť ako živinu cukor. Vďaka tomuto zloženiu sú bioplasty absolútne odbúrateľné v prírode. Na komposte sa rozložia na biomasu, vodu a CO2. Ani posledné nie je pre životné prostredie problém, pretože rastliny ako kukurica, z ktorej získame škrob, alebo cukrová trstina, potrebujú pre svoj rast práve CO2.

Unikátny vynález biodegradovateľných plastov z obnoviteľných materiálov zaujal verejnosť a pritiahol firmy. Tie chcú objav vedcov využiť vo výrobe.

Vo štvrtok 18. Júna 2015 Slovenská technická univerzita v Bratislave slávnostne otvorila nové Centrum aplikovaného výskumu environmentálne vhodných polymérnych materiálov.

Zdroj: Centrum aplikovaného výskumu environmentálne vhodných polymérnych materiálov; STUVďaka prístrojovému vybaveniu ide o špičkové pracovisko v oblasti technológií spracovania plastov. Najmodernejšie prístroje umožňujú tiež testovanie vlastností nových materiálov a hodnotenie ich štruktúry. Hlavným zameraním centra je výskum a vývoj nových polymérnych materiálov a prenos technológii z laboratória do priemyselnej praxe.

Aktuálne tu vedci spolu s podnikmi hľadajú využitie unikátneho vynálezu biodegradovateľných plastov v praxi. Vynález vznikol na pôde spoločného pracoviska STU a Ústavu polymérov SAV, teraz sa uchádza o slovenský a svetový patent.

V spolupráci s podnikateľskou sférou v centre testujeme využitie nového plastu vo väčších objemoch v poloprevádzkovej výrobe. Súčasťou centra je aj linka, ktorá simuluje podmienky výroby ekologických materiálov pre obaly vo väčších objemoch. Aktuálne overujeme využitie bioplastov pri 3D tlači v zdravotníctve, ale aj ako obalov na potraviny, lieky, fľaše a iné produkty,“ vysvetľuje Pavel Alexy  z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU.

Okrem zamerania na ekologické riešenia polymérnych výrobkov z bioplastov, bude centrum poskytovať technické a odborné služby a poradenstvo širokému spektru spracovateľov plastov.

Centrum STU otvorila v Nitre na Krškanskej cesta 21. Záujemcovia o služby centra sa môžu obrátiť na Pavla Alexyho, z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Informácie o podporenej technológií Biodegradovateľné plasty

Zdroj: Tlačová správa STU

Foto: STU

Spracovala: Mária Izakovičová

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky