Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako sú na tom slovenské vody z hľadiska rozšírenia mikroplastov?

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: mikroplasty; Pixabay.com /Wokandapix/

Mikroplasty sú všade okolo nás. Práve teraz sa objavili správy, že mikroskopické plastové čiastočky sa vzduchom šíria až do Arktídy, kde končia v arktickom snehu. Vedci ich objavili aj na odľahlých severských ostrovoch či v bavorských Alpách. A sú aj vo vodách Slovenska.

Na aktuálny environmentálny problém, a to mikroplasty, často skloňované i v médiách, sa zameriava projekt Mikroplasty vo vodách Slovenska, monitoring a možnosti použitia inovatívnych postupov na ich odstránenie (FCHPT-FEI), zodpovednou riešiteľkou je Ing. Anna Grenčíková.

„Dôvodom výberu tejto témy je jej aktuálnosť a až alarmujúci nedostatok informácií k stavu mikroplastov na území Slovenska. Hlavným cieľom projektu je zadefinovanie ich zdroja vo vodách so zameraním na šedé vody (primárne mikroplasty z kozmetických produktov dostupných na slovenskom trhu, uvoľňovanie sekundárnych mikroplastov v procese prania a sušenia – domáce i veľké práčovne). Zaujímavou oblasťou výskumu nadväzujúcou na naše doterajšie projekty (monitoring mikropolutantov – zvyškov drog a liečiv vo vodách) je prešetrenie schopnosti mikroplastov viazať na seba určité druhy mikropolutantov,“ uviedla.

Mikroplasty tak môžu podľa nej pôsobiť ako vektor koncentrovaného znečistenia, častokrát spôsobujúceho závažné environmentálne hrozby.

„Vedľajším cieľom projektu je simulácia správania mikroplastov na čistiarni odpadových vôd – sledovanie možného koncentrovania týchto častíc v čistiarenských kaloch. V rámci tejto časti budú aplikované i vybrané progresívne metódy čistenia odpadových vôd, schopné odstraňovať i zložité organické látky. Medzi tieto metódy môžeme zaradiť aplikáciu železanov (zelené oxidačné činidlo), Fentonovej reakcie a iných. Sledované budú zmeny štruktúry mikroplastov a prípadné dôsledky tohto javu (zmeny sorpčných vlastností a podobne).“

V súčasnosti riešitelia projektu aktívne spolupracujú s Katedrou zoológie a rybárstva Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe, Ústavom prírodných a syntetických polymérov STU a Ústavom polymérov SAV.

„V oblasti danej problematiky nám koncom tohto roku vyjde vo vydavateľstve Spektrum kniha s názvom ´Mikroplasty?!´ zahŕňajúca čiastočne i doterajšie výsledky. Momentálne zariaďujeme špeciálne laboratórium na výskum mikroplastov v priestoroch FCHPT STU,“ poznamenala ešte Ing. Anna Grenčíková.

*********************************************

Grantová schéma Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov v roku 2019 poskytuje tento rok podporu mladým vedcom piatykrát. Spolu bolo podaných 19 projektov a navrhnutých na financovanie je 9 projektov. Projekt Mikroplasty vo vodách Slovenska, monitoring a možnosti použitia inovatívnych postupov na ich odstránenie je jedným z nich.

 

Informácie poskytla: Ing. Anna Grenčíková

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /Wokandapix/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky