Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zimní hostia zo severu

VEDA NA DOSAH

Drozdy čvíkotavé vyhľadávajú najmä ovocné sady a záhrady, kde si pochutnávajú na neobratých jablkách.

Tak ako odlietajú naše vtáky na jeseň do teplých krajín, sťahujú sa na juh zimovať aj vtáky zo Škandinávskych a iných severských krajín k nám. 

Otužilým severským vtákom, odlietajúcim pred krutými mrazmi, stačia naše zemepisné šírky, aby tu prečkali zimu. Aj preto ich môžeme vídať zväčša len v tomto období. Patria k nim viaceré druhy spevavcov, dravcov a vodných vtákov.

 

Exotický hosť

Exotický prisťahovalec zo Škandinávie – chochláč severský. Zaujímavým a tak trochu exotickým zimným hosťom je chochláč severský (Bombycilla garrulus). Prilieta dosť nepravidelne zo Škandinávie. Niektoré roky ho vôbec nemusíme vidieť, v iných rokoch má jeho výskyt priam invázny charakter. Podľa zaujímavého chocholčeka na hlave ho spoznáme veľmi ľahko. Dobre rozpoznateľné sú chochláče aj na oblohe najmä preto, lebo lietajú výhradne v kŕdľoch a ozývajú sa cvrlikavým volaním. Vtáky počas letu svojou veľkosťou a tvarom nápadne pripomínajú škorce. S chochláčmi sa najčastejšie stretneme na miestach s bohatou úrodou bobúľ, napríklad šípok, hlohu, trnky, jarabiny, imela, alebo v záhradách a v ovocných sadoch s ponechanými jablkami na stromoch.

Jedny odletia, druhé priletia

Na rozdiel od chochláčov sa drozdy čvíkotavé (Turdus pilaris) v našej prírode vyskytujú aj počas roka a pravidelne tu hniezdia. Na jeseň však odlietajú do južnejších krajín a na miesto nich prilietajú k nám severské populácie, preto môžeme v zimnom období pozorovať veľké kŕdle týchto vtákov. Zdržujú sa na podobných miestach ako chochláče, keďže rovnako ako ony sa živia bobuľami a plodmi stromov. Okrem pestrého zafarbenia nás upúta ich hlučný hlasový prejav, ktorý je počuť aj na väčšie vzdialenosti.

 

Severanka

Pravidelný zimný hosť u nás je pinka severská.Ďalším zimným hosťom je pinka severská (Fringilla montifringilla). Vidieť ju môžeme v menších alebo väčších kŕdľoch, ako sa potuluje krajinou a vyhľadáva semená rastlín. Najskôr si ju však všimneme na kŕmidlách, ktoré rada navštevuje. Zaujme nás svojím pestrým zafarbením. V niektorých rokoch (naposledy to bolo v zime 2008/2009) sa u nás pinka severská vyskytuje vo veľmi hojných počtoch. Kŕdle týchto drobných vtákov sa môžu skladať aj z niekoľko stotisíc jedincov a to najmä vtedy, keď sa zhromažďujú na spoločných nocoviskách.

 

Autor: Ing. Ľubor Čačko

Foto: archív autora

Viac o vtákoch zo severu, ktoré zimu prečkajú u nás, ako aj o iných zaujímavých témach, sa dočítate v časopise Quark (číslo 1/2016).

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky