Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Strukoviny nielen na vianočnom stole

VEDA NA DOSAH

Vo vianočnom špeciáli Vedeckej kaviarne sme diskutovali o výhodách strukovín vzhľadom na naše zdravie. Hovorili sme aj o tom, či končiaci sa Medzinárodný rok strukovín 2016 skutočne zvýšil naše povedomie o význame strukovín pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Nielen z tohto dôvodu bude vianočný špeciál o strukovinách. V mnohých rodinách na Slovensku sa totiž na Štedrý deň okrem tradičnej kapustnice podáva aj šošovicová polievka.

Strukoviny sú významnou skupinou poľnohospodárskych plodín. Zužitkovať sa dajú celé rastliny v živočíšnej výrobe, ale vhodné sú aj na zelené hnojenie. Najviac sa využívajú ich semená v rôznej úprave vo výžive ľudí a zvierat, pretože strukoviny majú podľa odborníkov bohatú nutričnú hodnotu. Ich prednosťou je vysoký obsah bielkovín v semenách, ako aj v celej rastline. Bielkoviny sú nezastupiteľnou zložkou plnohodnotných potravín a látok pre zdravie človeka. Z tohto pohľadu môžu výrazne pomôcť najmä v boji proti hladu a podvýžive ľudstva.

Kto je Eva Candráková

Odborníčka na strukoviny doc. Ing. Eva Candráková, PhD. pôsobí na Katedre rastlinnej výroby Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky