Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Slovenskí vedci – Marek Semelbauer (výskum hmyzu)

Matej Pok

V cykle videí Centra vedecko-technických informácií SR naši vedci približujú svoju prácu.

Mgr. Marek Semelbauer, PhD., je vedeckým pracovníkom v Ústave zoológie SAV. Vyštudoval zoológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2008 – 2013 absolvoval doktorandské štúdium v Ústave zoológie SAV v Bratislave, kde pracuje dodnes. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zaoberá najmä faunistikou, morfológiou a ekológiou dvojkrídlovcov. Vo voľnom čase sa aktívne podieľa na rôznych ochranárskych aktivitách.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky