Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedci vytvárajú klasifikáciu ne-globulárnych proteínov

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto; zdroj: Pixabay.com

Ne-globulárne proteíny sú z ich štrukturálneho hľadiska nesporne zvláštnym a nevšedným druhom. Po mnohých stránkach sa vymykajú klasicky chápanej postupnosti sekvencia-štruktúra-funkcia. Dosiaľ sú pomerne málo preskúmané a pritom majú široké zastúpenie v patofyziológii. Projekt Ne-globulárne bielkoviny, ich sekvencia, štruktúra, funkcia a zapojenie v molekulárnej normálnej a patologickej fyziológii (Non-globular proteins – from sequence to structure, function and application in molecular physiopathology) si dáva za úlohu zmeniť to.

„Ne-globulárne proteíny zahŕňajú prirodzene neusporiadané proteínové regióny, tandémové opakujúce sa sekvencie proteínov, agregujúce domény, proteínové sekvencie s nízkou komplexitou a transmembránové domény,“ uvádzajú realizátori projektu. Zodpovedným riešiteľom je RNDr. Rostislav Škrabana, PhD. z Neuroimunologického ústavu SAV.

Cieľom projektu je vytvoriť celoeurópsku sieť spolupracujúcich vedeckých tímov pracujúcich v oblasti ne-globulárnych proteínov, ktorá by umožnila zosilnenie, lepšie zameranie a koordináciu výskumu v tejto oblasti. Projekt si dáva za úlohu okrem iného vytvoriť novú klasifikáciu ne-globulárnych proteínov založenú na konsenze zainteresovaných expertov, prezentovanú a uplatňovanú na novovytvorenej webovej stránke. Ďalšími nástrojmi na uskutočnenie cieľov projektu sú medzinárodné konferencie, kurzy a krátkodobé vedecké pobyty zamerané na výskum spojený s ne-globulárnymi proteínmi.

Realizačné obdobie projektu je 31. 5. 2015 – 25. 3. 2019.

 

Zdroj informácií:

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=activity-proj-int&institute_no=28

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky