Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Sterilizáciou hmyzu proti chorobám

VEDA NA DOSAH

Komár Aedes aegypti, prenášač vírusu zika

V Amerike sa rýchlo šíri vírus zika. Prenášajú ho komáre a jednou z možností ochrany pred vírusovou nákazou je boj proti tomuto bodavému hmyzu. Efektívnou sa ukazuje radiačná technika SIT, ktorá sa používa aj v prípade muchy tse-tse prenášajúcej spavú chorobu.

Samce komárov sa v špeciálnych komorách ožarujú röntgenovým alebo gama žiarením, ktoré ich sterilizuje, a potom ich vypúšťajú do prírody.

Z lekárskej praxe poznáme viacero prípadov, keď hmyz rozširuje rôzne ochorenia. Aktuálnym príkladom prenosu patogénnych mikroorganizmov komármi je vírus zika. Ten sa podľa údajov Pan American Health Organization rozšíril od spozorovania prvého prípadu v Brazílii v máji 2015 už do 26 krajín amerického kontinentu. Tieto správy vzbudzujú obavy športových fanúšikov chystajúcich sa na blížiace sa olympijské hry do Brazílie.

Tehotné ženy v nebezpečenstve

Symptómy ochorenia, ktoré spôsobuje vírus zika, sú mierne. Patrí k nim horúčka a bolesti hlavy a kĺbov. Zdá sa, že tento vírus je najväčšou hrozbou pre tehotné ženy, pretože od jeho rozšírenia sa na území Brazílie významne narástol počet prípadov narodených detí s mikrocefáliou (vývinová porucha postihujúca centrálny nervový systém, prejavuje sa zaostávaním v raste mozgu), Guillain-Barrého syndrómom (ochorenie postihujúce nervový systém a jeho charakteristickým znakom je zápal periférnych nervov a nervových koreňov) a ďalšími autoimunitnými a neurologickými ochoreniami. Treba však povedať, že priama súvislosť medzi vírusom zika a týmito ochoreniami sa zatiaľ nedokázala.

Z Afriky a Ázie do Ameriky

Vírus sa pôvodne vyskytoval v rovníkových oblastiach Afriky a Ázie a jeho hlavným prenášačom sú komáre druhu Aedes aegypti. Za dôvod jeho prudkého šírenia na americkom kontinente sa považuje jednak to, že sa tu doposiaľ nevyskytoval, takže obyvateľstvo proti nemu nemá imunitné látky, a tiež skutočnosť, že komáre, ktoré ho šíria, žijú vo všetkých amerických štátoch okrem Kanady a Čile.

Rozšírenie vírusu zika vo svete

Ochrana pred komárím bodnutím

Proti vírusu zika zatiaľ neexistuje vakcína, takže jediný spôsob prevencie je ochrana pred komárím bodnutím. Okrem osobnej ochrany obyvateľstva (moskytiéry, repelenty a pod.) patrí k najefektívnejším formám boja proti šíreniu vírusu hubenie jeho prenášačov a likvidácia ich liahní. Hubenie sa môže realizovať dvoma spôsobmi: chemicky pomocou insekticídov alebo radiačnou technikou SIT (z anglického Sterile Insect Technique).

Princíp techniky SIT

Technika SIT sa začína zhromaždením väčšieho množstva samcov požadovaného druhu hmyzu. Pôvodne sa samce v danej oblasti odchytávali a neskôr ich vypustili na rovnakom mieste. V súčasnosti vznikajú chovné stanice produkujúce milióny samcov. V tomto prípade je nevyhnutné zaistiť prispôsobivosť vypúšťaných samcov, aby sa mohli začleniť do normálnej populácie a páriť sa so samicami. Ide o výskum, ktorým sa zaoberá Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE).

Elektrónová mikrofotografia vírusu zikaSamce komárov sa v špeciálnych komorách ožarujú röntgenovým alebo gama žiarením, ktoré ich sterilizuje. Potom ich vypúšťajú do prírody, aby si našli partnerku na plodenie potomstva. Samica po spárení s takýmito samcami nakladie neplodné vajíčka, a tak nevznikne nová generácia. Samček sa za svoj krátky život pári s niekoľkými samicami a populácia komárov efektívne klesne za relatívne krátky čas.

V súčasnosti pripravuje MAAE štvorročný projekt technologickej spolupráce s cieľom zlepšiť schopnosti štátov Latinskej Ameriky a Karibiku kontrolovať populáciu komárov pomocou techniky SIT.

Autor: redakcia QUARK

Foto: MAAE, wikipédia

Uverejnil: JL

Viac informácií o tom, ako sa dá bojovať proti komárom, ktorí šíria vírus zika, ako aj o iných zaujímavých témach, sa dočítate v časopise Quark (číslo 7/2016), ktorý nájdete v novinových stánkoch alebo si ho môžete predplatiť v elektronickej alebo papierovej verzii na www.quark.sk.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky