Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Salmonelóza? Vážne ochorenie, za ktorým stoja nebezpečné baktérie

VEDA NA DOSAH

salmonelóza

Na jeseň 2016, nielen v regiónoch východu Slovenska, ale aj v Kremnici, Turci a následne aj v Ivanke pri Dunaji sa nakazilo viac ako 30 detí. Hygienici zvyknú zaznamenávať zvýšený výskyt salmonelózy v rôznych regiónoch Slovenska. Náhle epidemiologické ochorenie z času na čas potrápi obyvateľstvo. Čo to vlastne salmonelóza je? Ako toto ochorenie vzniká, aké má prejavy? Ako je možné bojovať s ním?

Salmonelóza patrí medzi ochorenie, ktorého pôvodcami sú mikroorganizmy nazývané salmonely (Salmonelly), vysvetľuje PharmDr. Ľubica Majtánová, NRC pre fagotypizáciu salmonel z Ústavu mikrobiológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. „Je to infekčné ochorenie, ktoré sa prenáša sekundárne na človeka zo zvierat alebo ich produktov. Salmonely sa primárne vyskytujú v črevnom trakte mnohých zvierat, vrátane hovädzieho dobytka, ošípaných, koní, iných cicavcov, vtákov, hydiny, ale aj studenokrvných živočíchov. Na základe ich výskytu sa tiež zaraďujú medzi zoonózy, teda ochorenia prenosné zo zvierat na človeka.“ 

Tým pádom môžu salmonely vyvolať ochorenie ľudí aj zvierat. Infekcie zvierat na rozdiel od ľudí však podľa odborníčky väčšinou prebiehajú bez symptómov alebo sa prejavia ako gastroenteritída, ktorá sa spontánne skončí.

Prežívajú aj niekoľko týždňov

Ako uvádza prof. RNDr. Yvetta Gbelská, CSc. z Katedry mikrobiológie a virológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, salmonely sa do prostredia najčastejšie dostávajú exkrementami infikovaných živočíchov, resp. z odpadu a za vhodných podmienok prežívajú týždne vo vode, až mesiace v pôde. „Bežné dezinfekčné prostriedky, chlórovanie vody, resp. pasterizácia nápojov, salmonely zlikvidujú. V niektorých krajinách vďaka eradikačným programom úplne eliminovali výskyt salmonelózy u domácich zvierat a ľudí (Švédsko), rezervoárom infekcie však ostávajú divo žijúce zvieratá.“

Infekcia vedie k trojakému typu ochorenia. prof. RNDr. Yvetta Gbelská, CSc. menuje tieto:

  1. druh – salmonellatyphi je jediným druhom baktérie, ktorá vyvoláva septické ochorenie brušný týfus.
  2. salmonely vyvolávajúce ochorenie, ktoré sa prejavuje lokálne – hnisavé ochorenia kĺbov, meningov, kostí.
  3. ostatné salmonely spôsobujú enterokolitídy, tzv. gastroenterické formy salmonelózy – otravy z potravín.

 

Zdrojom nákazy môže podľa odborníkov byť chorý človek príp. bacilonosič, u ktorého sa salmonely nachádzajú v žlčníku. „Nákaza sa prenáša vodou kontaminovanou fekáliami, resp. požitím infikovaných potravín (suroviny pochádzajúce z infikovaných zvierat – mäso, vajcia). Gastroenteritídy sú pomerne časté ochorenia – vyskytujú sa ako epidémie v dôsledku nedodržania technologického procesu pri príprave pokrmov v stravovacích zariadeniach,“ vysvetľuje profesorka z Katedry mikrobiológie a virológie.

Najčastejšia príčina, ktorá vedie k infikovaniu, podľa nej je požitie nedovareného mäsa (hlavne kurčiat) a surových, resp. nedostatočne uvarených vajec, ale aj požitie zeleniny, ktorá bola infikovaná kontaktom s patogénnou baktériou či neumytie rúk po kontakte so zvieratami alebo človekom, ktorí sú infikovaní salmonelou. Prípadne aj neumytie rúk po toalete, keďže infikovaní jedinci vylučujú salmonely výkalmi, čo môže viesť k rozšíreniu baktérie na povrchy. Rovnako tak neumytie rúk po výmene plienok infikovaného kojenca.

Záleží na počte baktérií

PharmDr. Ľubica Majtánová pripomína, že v prípade prenosu alimentárnou cestou, t. j. konzumáciou potravín, ktoré sú nedostatočne tepelne spracované, dochádza k ochoreniu, ak sa salmonely namnožili do veľkého počtu – viac ako 106 – 109 baktérií v 1 g potraviny (mäkké salámy, mleté mäso, tlačenka, údené mäso, majonézy, zmrzlina, vaječné krémy, nátierky, zákusky). Nižšie množstvo salmonel sa nemusí prejaviť ochorením – salmonely sa vtedy len vylučujú stolicou.

V posledných rokoch sa podľa nej ako príčina gastroenteritickej formy salmonelózy objavuje aj priamy alebo nepriamy kontakt s vodnými korytnačkami a rôznymi plazmi a obojživelníkmi chovanými v domácnostiach.

Aký býva priebeh nákazy salmonelózou? Po konzumácii kontaminovanej potravy čaká nebezpečné baktérie prvá prekážka hneď v žalúdku. Odborníčka vysvetľuje, že prvotnú bariéru pre salmonely predstavuje žalúdočná šťava, kde väčšina z nich zahynie. „Ak ale túto bariéru salmonely prekonajú, dostávajú sa do tenkého čreva, ktoré je miestom ich pôsobenia a vzniku zápalovej reakcie. Na sliznicu tenkého čreva salmonely priľnú pomocou adhezínov k mikroklkom, kde sa vytvárajú drobné trhlinky, ktorými prenikajú do bunky, kde sa množia. Pomnožujú sa tiež v makrofágoch a prenikajú do submukózy a odtiaľ do lymfatických uzlín.“

Prekonaniu prvotnej bariéry podľa nej napomáha zriedenie žalúdočných štiav prijímaním väčšieho množstva tekutín, čo býva bežné hlavne v letných mesiacoch. „Výsledkom je hnačka ako výsledok produkcie enterotoxínov, ktorá je pre salmonelózu typickým prejavom. Pri nedodržaní zásad dostatočne tepelného spracovania potravín v hromadných stravovacích zariadeniach a cukrárenských výrobniach môžu vzniknúť rozsiahle explozívne epidémie. Salmonely sú odolné voči chladu a čiastočne aj proti vysušeniu.“

Uzdravenie aj bez liečenia, ale…

Ako hovorí prof. RNDr. Yvetta Gbelská, CSc., symptómy sa spravidla objavia 6 – 72 hodín po infekcii (spravidla medzi 12 – 36 hod.), po kontakte so salmonelou a trvajú 2 až 7 dní. „Väčšina ľudí sa uzdraví bez liečenia, hoci u detí a starších ľudí môže mať ochorenie vážnejší priebeh. Najčastejšie symptómy: hnačka, žalúdočné kŕče, horúčka, nechutenstvo, bolesti hlavy, nevoľnosť, vracanie. Pri infekcii treba piť veľa tekutín – buď čistú vodu alebo rehydratačné nápoje dostupné v lekárňach.“

Antibiotiká sa podľa nej nepredpisujú, pretože neurýchľujú uzdravenie, skôr napomáhajú udržaniu salmoneluv tráviacom systéme dlhšie. „Odporúčajú sa lieky proti hnačke, resp. lieky potláčajúce vracanie. U kojencov, starších ľudí, resp. ľudí s oslabenou imunitou môže lekár odporučiť antibiotiká,“ dodáva odborníčka.

Podľa jej kolegyne z Ústavu mikrobiológie pri salmonelovej gastroenteritíde je potrebné v prvom rade nahradiť stratu tekutín a elektrolytov a symptomaticky liečiť zvracanie, napínanie na zvracanie a bolesť. „Tekutiny sa dopĺňajú postupným zvyšovaním dávok, zo začiatku po lyžičkách. Pri vysokých stratách tekutín je nevyhnutné pacienta zavodniť podaním infúzie. Z liekov sa podávajú prípravky zmierňujúce sprievodné znaky ochorenia (Endiaron, adstringenciá, dezinfekciá). Antibiotiká sa podávajú len výnimočne pri ťažkom priebehu. Zdravotný stav sa po niekoľkých dňoch výrazne zlepší, príznaky postupne odznejú, ale vylučovanie salmonel môže pretrvávať niekoľko týždňov až mesiacov, až spontánne prestane.“

lyžička

Prevencia aj vzdelávanie sú dôležité

Pri prevencii salmonelózy je teda veľmi dôležitá najmä hygiena – dôkladná hygiena rúk mydlom a vodou, najmä po výmene plienok, opatrovaní zvierat, vtákov a domácich miláčikov (plazy, obojživelníky, korytnačky, jašterice, káčatká, kuriatka), pred prípravou potravy a nápojov. Ďalej sa odporúča potraviny držať v chladničke, následne ich starostlivo prevariť, t. j. dostatočná tepelná úprava potravín, nepožívať špinavé alebo prasknuté vajíčka.

Ako pridáva PharmDr. Ľubica Majtánová, mäso aj plnky by mali byť prehriate na vnútornú teplotu najmenej 70 °C minimálne po dobu 15 minút, vajcia variť minimálne 7 minút, smažiť 3 minúty z každej strany. Je tiež podľa nej dôležité zabrániť kontaktu uvarených potravín so surovými, udržiavať kuchyňu a kuchynský riad v čistote, chrániť potraviny pred hlodavcami a hmyzom, používať len pitnú vodu na prípravu jedál či pri nákupe výber rizikových potravín obmedziť na tie, ktoré sú po technologickom spracovaní hygienicky neškodné. „V letných mesiacoch pozor na konzumáciu zmrzliny z neznámych zdrojov! Ľudský faktor je najslabším článkom v reťazci preventívnych opatrení, takže výchova a vzdelávanie, zvlášť zamestnancov v potravinárstve, eventuálne so zvieratami je najdôležitejšia a trvalá požiadavka,“ dopĺňa odborníčka.

Ani po vyzdravení nie je ešte možné okamžite sa vrátiť do bežnej rutiny. Prof. RNDr. Yvetta Gbelská, CSc. spresňuje, že ochorenie môže trvať niekoľko dní, baktérie sú však vylučované aj mesiace po tom, ako symptómy ochorenia odzneli. „Infikovaný jedinec by po odznení ochorenia (symptómov) nemal ísť ešte 24 hod. do kolektívu, práce, ďalej by nemal pripravovať potravu a nápoje pre rodinu aspoň 24 hod. po odznení symptómov.“ Dodáva, že je potrebné okamžite odstrániť a vyprať kontaminované odevy, posteľnú bielizeň; dôkladne vyčistiť a dezinfikovať kontaminované povrchy.

 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky