Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Potenciál slín

VEDA NA DOSAH

dokument Potenciál slín

Slovo veda, vedec má základ v pojme vedieť. Ľudia potom majú pocit, že vedci sú tí, ktorí vedia. Ale sú to tí, ktorí chcú vedieť. Takouto úvahou začína dokument Potenciál slín v rámci cyklu Spektrum vedy.

dokument Potenciál slín„Všetci sme boli vedcami, keď sme boli deti. Túžili sme spoznávať svet a niektorým nám to zostalo,“ hovorí v úvode tohto dokumentárneho filmu doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc. MPH, prednosta Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Úlohou cyklu dokumentov Spektrum vedy je predstaviť a priblížiť prácu a úspechy slovenských vedcov.

Ako uvádza prof. Gordon Proctor, riaditeľ Odboru biológie slín z King´s College London, jeho záujem o sliny a slinné žľazy sa objavil, keď sa prvýkrát stal súčasťou pokusov a pozoroval, ako sa v žľazách tvoria sliny. „Je pozoruhodné, ako môžeme stimulovať slinné žľazy a ako potom môžeme vidieť sliny z týchto žliaz vychádzať. Keď som to uvidel, veľmi som chcel prísť na to, ako v žľazách fungujú procesy, ktoré spôsobujú vylučovanie slín.“

 © CVTI SR – Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

 

Prof. MUDr. Ľudmila Podracká CSc., prednostka 1. Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dokument Potenciál slínv dokumentárnom filme hovorí, že tak ako sa vylučujú látky obličkami do moču, tak sa vylučujú látky, ktoré prechádzajú slinnými žľazami do slín. „Máme odpadový produkt, v ktorom vieme stanoviť látky, ktoré sa u chorých, v našom prípade detí, tak ako napríklad aj v krvi alebo v moči hromadia. Mňa ako pediatra fascinovala najmä tá neinvazívnosť, že môžeme opakovane ponúknuť pacientovi možnosť sledovať dynamiku, ako sa látky pri poruchách funkcie obličiek vylučujú alebo v tomto prípade zhromažďujú v slinách, krvi alebo v moči.“

Sliny sú super, pridáva aj MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD. MPH, vedecký pracovník Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. „Môžem povedať pacientom, že potrebujem štyri odbery, a oni s tým nebudú mať najmenší problém. No skúsil by som to s krvou alebo s močom. Napľuť dokáže skutočne každý.“

Práve sliny budú zrejme už čoskoro slúžiť lekárom, ako diagnostický prostriedok na určenie možných príčin ochorenia.dokument Potenciál slín „Aj tí, ktorí nechápu o čo ide, vedia tie sliny dať, či už je to dieťa alebo starší človek. Deti to berú ako zábavu, hravou formou získavajú sa od nich sliny skutočne ľahko,“ približuje MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD. MPH. Sliny podobne ako krv podľa neho odrážajú celkový stav organizmu. „Keď viete, čo máte hľadať, viete neinvazívne povedať, čo tomu človeku je. Teda, zatiaľ sa to povedať nedá, ale k tomu smeruje náš výskum, aby sa to jedného dňa dalo,“ dodáva vedec.

Ďalej v dokumentárnom filme tento vedecký pracovník uvádza, že druhý príklad je oxidačný stres, ktorý kolektív výskumných pracovníkov riešil. dokument Potenciál slín„Je to komplikovanejšie, lebo sliny sú veľmi nestabilné molekuly – má na to vplyv všeličo od príjmu potravy cez príjem vody až po umývanie zubov, mikrobiálna flóra, naozaj veľmi veľa vecí,“ vysvetľuje MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD. MPH. Ale sú to podľa neho otázky, ktoré si zodpovedali výskumom. „Vyskytli sa otázky, ktoré bolo treba zodpovedať, začali sme to v podstate riešiť a aj sme vyriešili.“

Faktom je, ako sa uvádza v dokumentárnom filme, že slina bola dodnes v medicíne výrazne podceňovaná a nevyužívala sa ako diagnostické médium v medicínskej praxi. Atribúty slín sú ale širšie chápateľné, mnohé choroby človeka sa môžu odrážať práve v slinách.

Ešte veľa zaujímavého o slinách a ich využití na medicínsko-diagnostické účely sa dozviete v dokumente Potenciál slín, ktorý si môžete pozrieť aj vo videoarchíve na portáli Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

 

Cyklus dokumentov Spektrum vedy, vysielaný Slovenskou televíziou, je popularizačný projekt, ktorý vznikol v spolupráci Centra vedecko-technických informácií SR , Slovenskej akadémie vied a Slovenskej televízie.

 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: filmový dokument „Potenciál slín“

Uverejnil: MZ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky