Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Plazmidy, ktoré majú pomáhať priemyslu

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: baktéria; Pixabay.com /qimono/

V génovom inžinierstve sa plazmidy využívajú na vnášanie cudzorodej genetickej informácie do buniek. Častým príkladom génov umiestnených na plazmidoch baktérií je gén odolnosti voči antibiotiku. Jedným z príkladov je do plazmidu baktérie vložený gén na tvorbu inzulínu, ktorý pomohol diabetikom plnohodnotnejšie žiť. Plazmid je relatívne krátka, do kruhu uzavretá molekula DNA, nachádzajúca sa v cytoplazme bunky.

Na konštrukciu expresných systémov založených na plazmide R1 sa zameriavajú autori Petra Chaľová, Adriána Dusíková, Ján Krahulec, Nikola Mojtová, Hana Hrutková a Martin Šafranek (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava, Slovensko) vo svojej práci Sledovanie vplyvu špecifických elementov regulácie replikácie plazmidu R1 na základe konštrukcie plazmidov.

„To najdôležitejšie, čo táto práca a výskum v oblasti produkcie rekombinantných proteínov aj pre komerčnejšie účely prinesie, je vytvorenie expresného systému, ktorý bude najekonomickejší a ľahko produkovateľný a bude slúžiť na produkciu rekombinantných proteínov,“ uviedla Petra Chaľová s tým, že využitie je možné nájsť v rôznych priemyselných odvetviach ako farmaceutický priemysel, potravinársky, chemický, textilný a mnoho ďalších.

Cieľom tejto práce je konštrukcia série plazmidov v baktérii Escherichia coli, ktoré budú potrebné na monitorovanie vplyvu jednotlivých regulačných elementov. Odborná verejnosť si z toho môže odniesť rozsiahle poznatky o konštrukcii vektorov založených na nízkokópiovom plazmide R1 a takisto rozdielnosť expresie v takýchto systémoch, a teda aj poznatky o regulácii replikácie rôznych regulačných elementov z plazmidu R1.

Prínos pre širokú verejnosť vidí autorka v dostupnosti takých systémov, v ktorých bude produkcia rekombinantných proteínov bežať ľahko a lacno.

So svojou prácou sa autori zapojili do XI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2019 Preveda.

*********************************************

Občianske združenie Preveda už roky organizuje konferenciu pre mladých výskumných pracovníkov zameranú na vybrané obory chemických a prírodných vied ako biochémia a molekulová biológia; biotechnológia a potravinárska technológia; analytická chémia; organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia; environmentalistika a tiež biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika, biometria.

Poskytuje tak možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať prácu mladých vedcov, prináša interaktívnu diskusiu na odborné témy a dáva príležitosť získať plnohodnotnú publikáciu príspevkov v recenzovanom zborníku konferencie. „Veríme, že sa nám s vašou pomocou podarí týmto projektom naštartovať cyklus konferencií, ktorých obsah a vysoká výpovedná úroveň napomôžu k udržaniu vzdelanostnej úrovne, ako i k zefektívneniu štúdia mladej vedeckej obce,“ uvádzajú organizátori.

 

Informácie poskytla: Petra Chaľová

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /qimono/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky