Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nová odroda mäty piepornej je z Prešova

VEDA NA DOSAH

Mätová odroda Kristínka

Mimoriadny úspech zaznamenala  Prešovská univerzita. Jej odborní pracovníci z Katedry ekológie, Fakulta humanitných a prírodných vied (FHPV), Prešovská univerzita v Prešove (PU), vyšľachtili novú odrodu rastliny mäty piepornej, ktorá dostala názov Kristínka. Novú odrodu uznal aj Úrad spoločenstva pre odrody rastlín vo Francúzsku a univerzite ako jedinému pracovisku na šľachtenie liečivých rastlín na Slovensku udelil právnu ochranu na odrodu tohto druhu mäty.

„Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín vo Francúzsku po prvýkrát od jeho založenia udelil Prešovskej univerzite v Prešove, ako jedinému pracovisku na Slovensku pre šľachtenie liečivých rastlín, právnu ochranu na odrodu mäty piepornej (Mentha × piperita) s názvom ‚Kristinka‘. Dvojročné testovanie potvrdilo registráciu tejto odrody na území Európskeho spoločenstva na obdobie 25 rokov“ informoval tajomník Fakulty humanitných a prírodných vied (FHPV) PU Tomáš Burger.

Odroda mäty piepornej (Mentha × piperita L.) s názvom 'Kristinka' na Školskom pozemku PU v PrešoveVýskum a šľachtenie špeciálnych druhov rastlín je realizovaný na Prešovskej univerzite už niekoľko rokov. Jedným z posledných medzinárodných úspechov, ktorý zaznamenali šľachtitelia liečivých rastlín z Katedry ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied, je vyšľachtenie novej odrody mäty piepornej (Mentha × piperita L.) s názvom ‚Kristinka‘. Rastlinný materiál novošľachtenca z Prešova bol zaslaný na technické skúšky vykonávané v skúšobných úradoch členských štátov Európskej únie, v tomto prípade vo Francúzsku a Bulharsku. Testy potvrdili registráciu odrody mäty piepornej na úrovni právnej ochrany odrôd na území celej EÚ s platnosťou od roku 2017 do 2042.

Pozoruhodný výsledok výskumnej práce prešovských vedcov pramení zo skutočnosti, že je to prvé osvedčenie liečivej rastliny udelené implementovaným európskym odrodovým úradom, ktorý vykonáva svoju činnosť od roku 1995. „Máme obrovskú radosť z toho, že sa potvrdilo naše mnohoročné výskumné úsilie a odrodový materiál prešiel bez problémov testami odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti,“ uviedol doc. Ivan Šalamon z Katedry ekológie FHPV, ktorý má 80 % autorský podiel na vyšľachtení odrody. Ako ďalej poznamenal, rozhodujúci a originálny význam odrody ‚Kristinka‘ spočíva vo veľmi vysokom obsahu mentolu, až 77 % v silici, ktorej obsah sa pohybuje do 2,5 % v suchej mätovej vňati.

Využitie v praxi

Podľa doc. Šalamona sa mentol, ako jedna z 200doc. Ivan Šalamon z Katedry ekológie FHPV prírodných látok vyskytujúcich sa v silici, sa využíva na potlačenie citlivosti nervových zakončení (pocit chladu), pôsobí na zvýšenie sekrécie žlčníka. Popísal sa jeho priaznivý účinok pri tráviacich ťažkostiach, pri poruchách pečene a obličiek. Ročný dovoz čistého mentolu len do USA podľa štatistík predstavuje 1 500 ton o celkovej hodnote vyše 20 miliónov USD.

Záujem o novú odrodu mäty piepornej prejavili viaceré spoločnosti. Jednou z nich je aj firma, ktorej ročná spotreba mätovej vňate na výrobu rôznych druhov bylinných čajov predstavuje 5 ton. „Po diskusii s jej majiteľmi je záujem o dodávku 150 tisíc sadeníc našej odrody ‚Kristinka‘,“ doplnil doc. Šalamon. Rokovania prebiehajú aj so zástupcami firmy zameranej na kozmetický a potravinársky priemysel, s možnosťou záujmu až o 300 kg silice s profilom látkového zloženia odrody ‚Kristinka‘.

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Informácie poskytol: Tomáš Burger, tajomník Fakulty humanitných a prírodných vied (FHPV) PU

Foto a osvedčenie: PU

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky